Loading...
en

Гаранционни срокове при заличени строители от ЦПРС | Forum

Admin May 8 '15
Имам следния въпрос:
Подписан е договор за строителство, да речем на 30.12.2010г. между възложител и регистриран в ЦПРС строител. Строителят не потвърждава регистрацията си до 30.06.2011г., автоматично бива заличен като строител, и съобразно законодателството той не би следвало да продължава дейността си като такъв. В същото време, да речем 29.06.2011г., сргадата на която той е бил главен изпълнител получава РП. В договора за строителство ясно са отразени гаранционните срокове поети от строителя. През време на гаранционния срок се появява дефект, който следва да бъде отстранен от строителя. Но нали строителя е заличен и не може да упражнява дейост като такъв! В същото време, строителната фирма се прехвърля веднъж, втори, трети път, и т.н. при което новия собственик твърдо отказва да възложи ремонта на друга фирма или да заплати същия, или фирмата е заличена вече и от ТР . Предвиден ли е и по какъв начин е защитен възложителя в дадения казус.