Loading...
en

User blogsНоворазработената мултифункционална повърхностна и подземна (NSU) система за колонково сондиране на Sandvik Mining има взаимозаменяеми компоненти, включващи стандартни и помпени приложения, увеличаващи производителността на миньорите. Иновативният дизайн предлага ценово ефективни решения чрез намаляване на нетния работен капитал и запасите от резервни части, осигурявайки по-безопасни операции.


„Новопатентованият iQ-FCV вентил предоставя и поддържа постоянно предупреждение чрез постоянно високо водно налягане, уверявайки оператора, че вътрешният тръбен механизъм положително прилепва в колонковата тръба. Това елиминира погрешното позициониране и не позволява да се губи ценно време“- каза Chris Daws – мениджър на продуктовата линия на Sandvik Mining.

“За по-добра ефективност на водата iQ вентилът е конструиран да запазва количеството вода в колоната даже и при сухи сондажни отвори“- допълни той.

NSU системата има автоматично заключване на прилепването за безопасност и вилкообразно съединение за лесно манипулиране. Устройството за колонково сондиране не изисква приспособления за изтегляне или свързване на кабели, улеснявайки поддръжката. 

NSU системата за повърхностно и подземно (HSU) колонково сондиране на Sandvik и последващата H система имат в болшинството си едни и същи компоненти в главата за колонково сондиране“- каза г-н Daws. 

“С взаимозаменяемия дизайн за двете системи NSU главата за колонково сондиране може да се преобразува в HSU глава за колонково сондиране и обратно. Това ще намали значително запасите от резервни части. Вече не е необходимо да се поддържат различни сондажни системи в шелфа, тъй като новата система за колонково сондиране е предназначена както за стандартни, така и за помпени приложения“- добави той.

Sandvik планира да пусне на пазара HSU системата по-късно тази година.
Admin Oct 1 '14
Започна строителството на участъка от разширението на Линия 2 на столичното метро от метростанция Джеймс Баучер до ул. Сребърна. Този участък включва трасе с дължина 1,3 километра и една подземна метростанция - с изходи на кръстовищата на бул. Черни връх с ул. Хенрих Ибсен и ул. Сребърна и с ул. Филип Кутев (бъдещ бул. Т. Каблешков). Строителството на участъка ще се извършва по следния начин: тунел под бул. Черни връх от МС Джеймс Баучер до ул. Сребърна с дължина 900 метра и тунелен участък за смяна на посоката на движение на влаковете южно от кръстовището на бул. Черни връх с ул. Филип Кутев с дължина 200 метра – подземно по класически Нов австрийски тунелен метод без да се разкрива теренът. 

Метростанцията и подземните подлези под кръстовищата на бул. Черни връх с ул. Сребърна и ул. Филип Кутев ще се изпълняват по открит способ, в изкопи, укрепени с шлицови стени, в които ще се изградят конструкциите на станцията, подлезните части и входовете към нея. 

По време на строителството ще се реализират няколко временни организации на движение съобразени с отделните етапи на изграждане на участъка. През първия етап, с начало 01.08.2014 г. и продължителност от 4 месеца, ще се организира двупосочно движение в две ленти в източната половина на бул. Черни връх, северно от кръстовището с ул. Сребърна и еднопосочно в две ленти в южна посока по бул. Черни връх между ул. Сребърна и ул. Ф. Кутев и два обходни маршрута в северна посока – съответно по ул. Х. Ибсен, ул. Е. Станев и ул. Ф. Кутев и ул. Ф. Кутев, ул. Д. Бояджиев и ул. Сребърна. През втория етап, с начало м. декември 2014 г. до септември 2015 г. движението ще се организира двупосочно в по една лента в западната част на бул. Черни връх северно от кръстовището с ул. Сребърна, еднопосочно в една лента по бул. Черни връх и двупосочно по два обходни маршрута – съответно по ул. Х. Ибсен, ул. Е. Станев и ул. Ф. Кутев и ул. Ф. Кутев, ул. Д. Бояджиев и ул. Сребърна. Срокът на изпълнение е 22 месеца и трябва да приключи през юни 2016 г. След 9 месеца нови над 90000 пътници да ползват метрото. Сега метрото е 31км с 27 метростанции, с новите отсечки то ще стане 40км и 35 метростанции.
Admin Oct 1 '14
Безпилотните Летателни Системи (БЛС) вече успешно навлизат и на гражданския пазар. Вследствие става възможно въвеждането на иновативни системи за целите на професионалната геодезия. Отговаряйки на изискванията за ефективно прилагане на БЛС, разчитащи на LiDAR технологията, RIEGL- Австрия предостави нов клас лазерен скенер за директно картографиране - VUX-1. Чрез този нов клас се отварят и нови възможности за използване на LiDAR технологията с БЛС за приложения в дистанционните измервания и мониторинг. 

RIEGL VUX-1 представлява лек, компактен, изключително бърз и прецизен лазерен скенер, които отговаря на предизвикателствата на нововъзникващите задачи за заснемане от БЛС и ултра леки самолети, както по отношение на измерването, така и по отношение на системната интеграция. За да отговори на специфичните ограничения в полетните характеристики на различните БЛС, скенерът VUX-1 е проектиран така, че да бъде монтиран във всяка ориентация – съобразен е за платформи с ограничено тегло, пространство, захранване и пр. VUX-1 предлага високоточно лазерно измерване на разстоянието с прецизност от 5mm за целия си обхват на действие с радиус от 1000m, базиращо се на технологията на RIEGL за реалновременна вълнова обработка и цифровизация на отразения сигнал, което позволява постигане на еднозначни резултати от измерванията и оценката на многоцелевите обекти дори при неблагоприятни атмосферни условия. Механизмът за сканиране се основава на изключително бързо въртящо се огледало, което осигурява напълно линейни, еднопосочни и паралелни сканиращи линии, в резултат на което се получава едно регулярно-матрично разпределение на точките върху сканираните обекти. Използвайки тази върхова LiDAR технология VUX-1 работи с до 500 хиляди ефективно изпратени лазерни импулса за 1 сек., в обсега си на зрително поле от 330°, което може да се равнява на повече от 3 млн. измерени цели за същото време от силно залесен обект, при максимална скорост на сканиране от 200 скан-линии за 1 сек. и при полетна височина на сканиране от 350 метра над терена. Лазерният скенер VUX-1 е пригоден за различни видове инфраструктурни обекти - пътни, железопътни, водни, брегови, електропреносни и пр. Комплектът от набраните данни от едно или повече заснемания се съхранява върху вграден в скенера 240 GByte SSD диск и чрез интегриран LAN-TCP/IP интерфейс се прехвърлят за последваща обработка.
Admin Oct 1 '14


Powerscreen участва на SteinExpo в Германия в периода 3-6 септември 2014 г. след успешното си представяне на изложението Hillhead. Посетителите на SteinExpo имаха възможността да видят 4 нови Powerscreen машини. 


Trakpactor 320SR е средна по размер хоризонтална роторна трошачка с някои ключови подобрения с приложение в кариери и за рециклиране, предлагаща на операторите и контракторите отлично редуциране и висока стабилност на формата на продукта. Машината се настройва бързо и се характеризира с горивоефективна система с директно задвижване и превъзходна производителност от 320tph. Трошачката е с рециркулационен конвейр, повдигащ се при транспортиране, осигурявайки по-голям клирънс под машината. 

Ситото Warrior 2100 използва доказаната технология с три вала, разработена първо за успешния модел Warrior 2400. Тази технология е уникална за мобилните сита на Powerscreen за работа при тежки услови и осигурява висока ефективност на пресяване, поддържайки изключителна производителност. Голямото ускорение при пресяване дава на Warrior 2100 преимущество пред конкурентните машини в този клас, особено при лепкави, влажни приложения. Средната по размер мобилна конусна трошачка 1150 Maxtrak е предназначена за кариерни приложения и предлага същото превъзходно оформяне на продукта, както световно известните модели Maxtrak 1000 и Maxtrak1300. Машината ще се предлага в две основни конфигурации - модел с директно захранване и версия с предварително сито, което позволява на клиентите да работят със замърсен захранващ материал и да постигнат по-висока производителност. 1150 Maxtrak може да бъде лесно конфигурирана за всички приложения. Размерите на входния материал са до 205mm за 225kW конусна камера, която се задвижва директно от 331kW горивоефективен двигател Scania DC 13, който отговаря на последните Stage IV изисквания за емисии. 

Челюстната трошачка Premiertrak 600 има две конфигурации: дизелово-хидравлична и дизелово-електрическа. И двете версии осигуряват максимална производителност при минимални престои и експлоатационни разходи. Основна съставна част на Premiertrak 600 е модерната камера с 1200mm x 820mm челюст, притежаваща разнообразни характеристики.
Admin Oct 1 '14
Със своите усъвършенствани решения за кофражи Doka Швейцария успя да спечели договора за увеличаване височината на язовирната стена и за създаване на подземни кухини за помпено-акумулаторната водноелектрическа централа Nant de Drance.

Като част от енергийните политики, няколко помпено-акумулаторни ВЕЦ-а са построени в Швейцария, като Nant de Drance е най-голямата от тях. Компанията Doka поддържа връзката с възобновяемите енергийни източници чрез голямо разнообразие от кофражни системи за увеличаване височината на язовирната стена и за построяване на подземната кухина. С мощност от 900MW, проектът, който е предвиден да бъде завършен за 10 години, ще бъде най-големият в сравнение с трите съществуващи помпено-акумулаторни ВЕЦ в Швейцария, взети заедно. Височината на язовирната стена ще бъде повишена с 22m и ще достигне 77m, което ще доведе до удвояване на вместимостта на съществуващия резервоар. Общо 65,000m3 ще бъдат необходими за това разширение. 

Кофражните системи се използват в едностранни строителни проекти, като язовири, баражи, ВЕЦ-ове, разположени на реки, или пилони без кофражни скоби. Кулата ще трансферира всички изливащи се водни товари в предишната секция. Различните системни варианти D12, D15, D22 и D35 улесняват икономичното адаптиране към разнообразни блокови размери в зависимост от проектите. Изборът на различни системни опции D12, D15, D22 и D35 предоставя на компанията Doka едно икономично стандартно решение за блокови височини до 5.00m.

Бързо строителство поради оптимизирани оперативни цикли:
Ефективно кофриране от самото начало чрез използване на същия кофраж за начални блокове и регулярни цикли; по-кратки периоди за използване на кранове поради бързото повдигане на кулата и кофражите като едно цяло; бърза и прецизна инсталация на кофража във всяка посока поради лесните опции за регулиране.
Admin Oct 1 '14
Геотрейдинг придоби дистрибуторски права за разпространението на продуктите на Dynapac, Hensley и SF-Filter за територията на България. В качеството си на оторизиран представител на трите марки дружеството ще презентира техните изделия на своя щанд на МТП в Пловдив. Геотрейдинг участва в изложението с две площи: външна и вътрешна. На откритата си площ българското дружество представя валяци и асфалтополагащи машини на Dynapac. Посетителите на щанда ще могат да видят: Ø SD2500CS верижен асфалтополагач, Ø CA2800D еднобандажен валяк, Ø CC1300 Plus двубандажен валяк. Машините на Dynapac са използвани при изграждането на някои от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната и чужбина. Те са предпочитани заради своето качество и вложените в тях иновативни технологии. Сред експонатите са и продуктите с марка Hensley. Американската компания е производител на богата гама от висококачествени зъбни системи и износоустойчиви елементи за минната и строителна техника. Гостите на щанда на българското дружество ще могат да разгледат специална селекция от консумативи, предназначени за земекопна техника. Производителят SF-Filter ще бъде представен с висококачествени филтри, които намират приложение в строителната, аграрната, автомобилната и минната промишленост. Те осигуряват безпроблемната работа на индустриалните машини. Продуктовото портфолио на компанията включва пълна гама филтри за смазочни материали, въздух, гориво, хидравлични и пневматични системи, работни флуиди, климатично оборудване и улавяне на прахови частици. Dynapac, Hensley и SF-Filter избират Геотрейдинг за свой оторизиран представител на база на опита на дружеството да презентира чуждестранни производители в страната. Компанията е дистрибутор на фирми като: Белшина, Бриджстоун и Мишлен, Триман Груп, ЛиуГонг, RKB, Матадор, Римко и Инелас Полиуретанос.
Admin Oct 1 '14
Проектът бе осъществен по програма за европейско съфинансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика“. За първи път в България BENNINGHOVEN достави система за пенобитум на асфалтосмесител, който се използва при производството на нискотемпературен асфалт. Едно от големите предимства на тази технология е намаляването на производствената температура на стандартната асфалтова смес с 30° - 40°С, което води до икономия на гориво за подгрев на инертния материал. Другите предимства са намалените нива на вредни изпарения и миризма при полагането на нискотемпературен асфалт. Абсолютна новост за България е и производството на лят асфалт. При тази технология инертните материали биват подгрети до много висока температура, като ситото на асфалтосмесителя BENNINGHOVEN позволява пресяване на горещи фракции до 400°С. Инсталацията в Провадия е оборудвана също и със система за подаване на 30% рециклиран материал в мешалката. Предимството на системата е добавяне на високо количество рециклиран материал при гарантиране качеството на крайния продукт, т.к. свежите инертни материали биват пресявани. Асфалтосмесителят разполага с вертикални битумни цистерни с обща вместимост 160 м3, една от които е снабдена с вертикален бъркачен механизъм за оптимално съхранение и работа с полимер-модифициран битум. Фирма „Пътища и мостове ПРО“ инвестира също в дозираща система за твърди целулозни добавки за производство на сплит-мастик, както и дозираща система за течни добавки за подобряване адхезията между инертните материали и битума. Компютърното управление на инсталация е последна генерация тип „BLS 3000“, базирана на операционна система Linux, която дава още по-добра експлоатационна сигурност и възможност за по-добър мениджмънт на цялото асфалто-производство. Не на последно място всички задвижвания над 15 kW в инсталацията са с плавен пуск за спестяване на електроенергия.
Admin Oct 1 '14
На 12-ти септември фьосталпине ФАЕ София организира традиционния Ден на клиента. Гости на събитието бяха изпълнители на железопътни проекти и притежатели на железопътни мрежи в експлоатация от ДП Национална компания железопътна инфраструктура, ДП Транспортно строителство и възстановяване, Аурубис България, СК-13 Трансстрой, ТЕЦ Марица Изотк 2, Енел Строй. На вниманието на участниците беше представена нова „английска“ стрелка тип 60 R 190 1:9, монтирана на бетонови траверси. Стрелката е произведена за проекта за модернизация на железопътната линия Пловдив – Бургас и е предназначена за гара Долно Езерово. За първи път в железопътната мрежа на НКЖИ се влага такава железопътна стрелка, която включва новости като лети кръстовини с манганови сърца, заключване тип „Сферолок“ в коритообразни траверси и системи за обръщане на езиците с два апарата и ролкови плъзгалки Пирол, които гарантират по-висока степен на безопасност и надеждност в експлоатация. Всички участници направиха обиколка в производствените халета на компанията, като в ролята на екскурзоводи влязоха г-н Симеон Евтимов, Управител и г-н Христо Христов, Директор на фьосталпине ФАЕ София. 

„В духа на провежданата от фьосталпине ФАЕ София политика за поддържане на отношения на близко сътрудничество с нашите значими клиенти организирахме това събитие, вярвайки, че то е една отлична възможност да запознаем клиентите ни с новостите в областта на производството на железопътни стрелки и същевременно да им предложим подходяща атмосфера за обогатяване на професионалните контакти в приятелска среда. За нашите клиенти е важно средствата, които влагат в железопътната инфраструктура, да им носят добра възвръщаемост и затова ние гарантираме, че изделията, които им доставяме, си струват вложените пари“, обясни г-н Евтимов. 

Като част от групата фьосталпине, фьосталпине ФАЕ София предлага на всеки клиент подходящия тип стрелка, извършва предварителен монтаж в заводски условия и я експедитира с готова езикова част до мястото за вграждане в пътя. Целта е постигане на минимални разходи на клиента за въвеждане в експлоатация – готови за монтаж и винаги навреме.
Admin Oct 1 '14
Студените фрези от Wirtgen W 100 Fi, W 120 Fi и W 130 Fi потвърждават лидерството на Wirtgen в средния клас машини (един метър), предоставяйки ползи от предно товарене чрез конвейер и съответствие с нормата за вредни емисии Tier IV Interim.

Това ново поколение от класа на еднометровите студени фрези предлага подобрена ергономичност и е с по-голяма ефективност. Тези модели предоставят стандартни работни ширини от 1m при W 100 Fi, 1.2m при W 120 Fi и 1.30m при W 130 Fi с конвейр за предно товарене, осигуряващ бързо и лесно товарене на фрезования материал. Трите модела се характеризират с максимална дълбочина на фрезоване 33cm и се задвижват от шест-цилиндров двигател Cummins с мощност 320hp. По време на процеса на фрезоване управляващата система WIDRIVE винаги поддържа скоростта на двигателя в оптимален обхват. 

Студените фрези са с вериги или с колела. Те са специално конструирани за тесни извивки и работа в близост до стени или други препятствия. Скоростите на машините от серията W 100 Fi могат да се променят непрекъснато от нула до максимална скорост за предавките при фрезоване и тези при движение. Двигателят е оборудван с комбиниран двупътен каталитичен конвертор и филтър за твърди частици за осигуряване на ефективно пречистване на отработените газове. 

W 100 Fi серията има изключително ниски нива на шум и вибрации, както и ниска консумация на дизелово гориво. 

W 100 Fi притежава автоматична система за изравняване Level Pro и опционална гъвкава режеща система (FCS) с бърза смяна на фрезоващите барабани. Опционалната вакуумна режеща система (VCS) премахва праха, частиците и дима от режещата камера и ги отстранява извън конвейера, запазвайки машината по-чиста и удължавайки живота на компонентите. 

Wirtgen (пътни фрези и машини за добив и преработка на минерали) е част от групата Виртген, Германия, в която участват още пътностроителните компании Vögele (асфалтополагачи), Hamm (пътни валяци) и Kleemann (трошачни и пресевни инсталации).
Admin Oct 1 '14
Приложението SiteWatch за iPad на CASE оптимизира достъпа до данни за машините за мониторинг при полеви условия и извън офиса.

Давайки възможност на строителните компании да подобрят продуктивността, да работят по-ефективно и да намалят разходите за поддръжка, CASE Строително Оборудване съобщи за внедряването на своето SiteWatch приложение за iPad. Независимо дали са при полеви условия, на пътя или в отпуск, собствениците и мениджърите получават необходимата информация за машините на своя iPad. 

Приложението SiteWatch за iPad позволява оптимизиране работата на машините, намалява консумацията на гориво, времето за престои и общите оперативни разходи. SiteWatch дава възможност за подробно разглеждане на машинния парк и неговото локализиране, преглеждане и създаване на гео-фенсинг, както и проверки за използването на машините, вкл. времетраенето на престоите, режимите с голямо натоварване и др. Освен това може да се прави преглед на статуса на получените алармени съобщения за определен период от време, да се разглежда и анализира консумацията на гориво и да се извършва мониторинг на машините по ключови параметри, зададени в Web приложението.

SiteWatch използва комуникационно устройство, извършващо мониторинг на CAN-bus мрежата и предаващо данни към посочен потребителски Web портал. 

CASE Construction, част от CNH, е специализирана в производството и предлагането на пълна линия от строително оборудване – компактни верижни товарачи, верижни булдозери, компактни багери, стандартни багери, мотокари, багери товарачи, колесни товарачи, гредери.

През пролетта на 1957 г. Case представя първия фабрично произведен комбиниран багер-товарач в света. От този момент компанията непрекъснато обновява и развива гамата си от машини.
Admin Oct 1 '14
Pages: «« « ... 21 22 23 24 25 »