Loading...
en

User blogs


Ако някой се захване да прави класация, кои са електроинструментите в любителския сегмент, привлекли през последните година-две особено силно вниманието и съответно привличат засилено търсене, с висока степен на достоверност може да предугадим, че едни от челните места ще заемат системите за боядисване, използващи въздушна струя с ниско налягане. Това по категоричен начин показва и броячът на читателските посещения на статията в НС1-2/2009, в която са описани подробно три системи и пистолети на Bosch, работещи на този принцип. С моделите PFS 55, PFS 65 и PFS 105 Е Bosch има най-голямата заслуга за приобщаване и на българските домашни майстори към бързо утвърждаващата се в света практика за замяна на традиционната четка с модерен, лесен за използване, високопроизводителен инструмент, при това позволяващ постигане в домашни условия и на съвсем приемлива цена на високо качество на декоративното покритие. Всички детайли на тези пистолети, които се намират в досег с лака или боята, са от пластмаса, което значително разширява обсега на течностите, които те са в състояние да разпръскват – включително на водна основа, а дори и препарати за растителна защита, от които металните части бързо биха корозирали.
Ентусиазмът сред читателите на „Направи сам” от възможността да се възползват от новите системи за боядисване, както често става, понякога надхвърляше реалните възможности на техниката. От многобройните въпроси, които ежедневно се получават в редакцията на списанието, често се срещат запитвания засягащи възможността да се боядисва с водоразтворими дисперсионни бои, в частност латексни. Интересът е напълно обясним, защото този вид бои се използват за вътрешно и външно боядисване на стени и тавани. Макар че в статията са изброени видовете лакове и бои, подходящи за работа с пистолет с ниско налягане, на всяко запитване е отговорено лично, а няколко от въпросите, чиито отговори преценихме, че допълват сполучливо статията, са публикувани на сайта.

Казаното дотук обяснява силния интерес и желание, които припламнаха у нас при възможността лично да изпробваме най-новия представител на фамилията ръчни електроинструменти за боядисване – електрическото мече Bosch PPR 250. То ни бе предоставено от представителството на Bosch в България за тестване седмица преди официалната му премиера в Германия и на световния пазар на 1 април т.г.
Уредът работи с валяк за боядисване, до който боята се подава по тънък маркуч от електрически задвижвана помпа. Появата на това електрическо мече на пазара запълва важен и обширен сегмент в поддръжката на дома – боядисването на стени и тавани с дисперсионни (латексни) бои. Тези гъсти течности са именно материалът, с които работи новият инструмент на Bosch. При това е коректно да направим уточнението, че както обикновените валяци за боядисване, така и електрическото мече, е подходящо за боядисване на гладки повърхности. За боядисване с дисперсионни бои на повърхности с релефна структура Bosch вече има друго също така ново решение, за което ще стане дума в края на статията.
Пускането на пазара на мечето за боядисване PPR 250 е събитие, защото засяга буквално всеки домашен майстор, независимо от неговия пол. От една страна освежаването на стените и таваните чрез боядисване е дейност, която периодично и неизбежно трябва се върши на всеки 2–3 години, а при по-замърсена градска среда – и по-често. Всеки работил с обикновен валяк за боядисване (познат също като „мече“) знае, че това е доста пипкава работа, при която самото боядисване е само част от задачата. При това по-приятната за вършене. Работата трябва често-често да се прекъсва, щом боята по валяка привърши. Следва частичното му потапяне в специална ваничка с боя или направо в кофата, ако големината й позволява. След това боята трябва се разнесе равномерно по повърхността на валяка, за което той се отърколва неколкократно върху специална решетка било над ваничката, било над кофата. Едва сега боядисването може да продължи до следващото прекъсване. Всичко това изисква многократно навеждане и изправяне, а ако се работи на стълба – най-често многократно изкачване и слизане по нея. С две думи, боядисването на едно жилище може да се сравни с тренировка във фитнес зала, ала в доста по-неуютна обстановка. И това не е всичко. Честото потапяне на валяка във ваничката, и особено разнасянето на боята върху повърхността на валяка, крият риска от нейното преобръщане или най-малкото разливане на част от боята. Колкото до интензивното накапване на боя върху пода при пренасянето на напоения валяк до стената или тавана, както и при боядисване с излишък от боя върху него, в случая е неизбежно. Нерядко почистването най-вече на пода след приключване на работата, ако не е бил добре застлан със защитно фолио, отнема немалко време.
И така на всички тези несгоди Bosch слага край с уреда PPR 250. Той се състои от две части – ръкохватка за боядисване с къса дръжка, в предния край на която се намира валякът, нанасящ боята. Отделно има блок, съдържащ електродвигателя и помпата, която изтласква боята към валяка. Свързва ги тънък прозрачен маркуч с дължина 5 m. Това осигурява достатъчен простор за работа, без да е необходимо често преместване на кофата с боята и прикачения към нея блок на уреда. Към ръкохватката може да се завие удължител – прът с дължина 120 cm. Това позволява боядисване на тавани с височина до около 3 m, без да се налага използването на стълба или друго помощно средство със същото предназначение.

Блокът с помпата има странично поставена стойка, с която се закрепва към кофата с боя, а късият смукателен маркуч с филтър в края се потапя в боята. По този начин се улеснява пренасянето на кофата от едно място на друго, без да е необходимо често изваждане на смукателния маркуч, което неминуемо би допринесло за зацапване с боя.
Системата Bosch PaintControl осигурява периодичното подаване на боя към валяка и нейното равномерно разнасяне по цялата му повърхност. Така се осигурява непрекъснат процес на боядисване от една страна, а от друга, лесно получаване на равномерно плътно покритие върху боядисваните повърхнини.

Боята се засмуква от кофата и изтласква към валяка от помпа, чийто максимален дебит е 600 ml/min. Нейното управление, и по-точно управлението на електродвигателя, който я задвижва, става чрез дистанционно устройство, захранвано от батерия и използващо безжична връзка. Това решение е много практично и удобно, защото позволява устройството да се поставя, при това много лесно, било в ръкохватката с валяка или в дръжката на удължителния прът. Така електродвигателят се включва и изключва с бутона на дистанционното устройство.
От решаващо значение за качественото боядисване е равномерното разпределяне на постъпващата от помпата боя и също така равномерното обмазване на неговата повърхност. Това се постига чрез системата Bosch PaintControl и по-специално от разположения в предния край на ръкохватката за боядисване механизъм за разпределяне на постъпващата по маркуча боя. Той представлява огънат пластмасов щит, чийто радиус е съвсем малко по-голям от радиуса на валяка. Така той покрива около 1/3 от повърхност на валяка по цялата му дължина. Две разположени зад него пластинчати пружини го придържат постоянно притиснат към валяка. По осевата линия на щита е оформен дълбок жлеб, който изпълнява ролята на резервоар за постъпващата по маркуча боя. Предният му край е затворен с тясна пластина с надлъжно разположени тесни процепи. Така боята от резервоара се изтласква през тях на тънки струйки равномерно по цялата дължина на валяка. Нейното окончателно разнасяне се осъществява от пластмасовия щит, като за целта върху вътрешната му повърхност му има множество направляващи боята изпъкнали ребра. В зависимост от посоката на въртене на валяка разнасянето на боята се извършва ту от едната, ту от другата половинка на щита.
При търкалянето си валякът нанася част от боята върху боядисваната повърхност. Същевременно отнетото количество се възстановява от разпределящия боята механизъм до изпразване на резервоара му. Той пък от своя страна се пълни периодично, като помпата се включва за кратко и подава нова порция боя.
Както се вижда от снимките, изработените от пластмаса ръкохватка за боядисване и разпределителят на боята са конструирани така, че след изваждане на валяка, да може да бъдат почистени лесно. За целта пластината с отворите с лекота се изтегля и под нея се открива свободен достъп до резервоара. Сглобяването на ръкохватката става в обратния ред, също така лесно и бързо.
Както се знае, всяко боядисване е свързано с досадно и често не лесно почистване на инструментите от боята, независимо дали става дума за обикновена четка или далеч по-сложно устройство. При PPR 250 почистването на провеждащите боята маркучи и други части е в максимална степен улеснено, след като намиращото се в маркучите количество боя бъде предварително изтласкано от помпата.

Едната възможност за това е, след изваждане на помпата, смукателният маркуч да се свърже към водопроводния кран и течащата вода промива цялата система, по която се движи и разпределя боята. Очевидно не е случайно, че маркучите са от прозрачна пластмаса, което позволява визуален контрол върху запълването им и степента на измиване. Втората възможност е краят на смукателния маркуч да се постави в кофа с чиста вода, машината да се включи продължително, за да може засмукваната от помпата вода да промие системата. Първият начин е за предпочитане, защото водната струята протича с висока скорост и без участие на помпата. За улесняване на свързването на смукателния маркуч към водопроводния кран комплектът на уреда съдържа накрайници с вътрешна или външна милиметрова резба (M22 и M24), които се завиват директно към чучура на смесителната батерия след развиване на аериращия водната струя накрайник. Смукателният маркуч се свързва към помпата или към водопроводния кран посредством разглобяеми връзки – накрайници с уплътняващ гумен пръстен и нипел. Отделно се предлагат и накрайници с цолова резба 1/2“, 3/4“ и 1“ за свързване към водопроводен кран или нипел, например.
Колкото до бояджийският валяк, след завършване на боядисването той се сваля и се измива старателно с вода. След това се окачва да виси за отцеждане на водата и изсъхване. Ако се постави върху твърда повърхност, влакната, върху които лежи, ще се сплъстят и огънат, а повърхността му ще се сплеска. Това поне в началото ще влоши равномерното полагане на боята при подновяване на работата. Валякът, с който работи PPR 250, е стандартен. Макар че се продава като консуматив на Bosch, с което се гарантира доброто му качество, не се налага непременно да бъде купуван от специализиран магазин за електроинструменти. Той е изработен от полиестерна влакнеста материя, диаметърът му е 45–50 mm при дължина 250 mm, диаметърът на отвора за оста е 8 mm и което е също така важно – дължината на снопчетата влакна е 11 mm.

За отбелязване е и хитроумната и практична конструкция на помпата. Тя представлява система от U-образно огънат силно еластичен пластмасов маркуч с притискан от силна пружина байпас от същия маркуч, който изпълнява ролята на клапан. Той защитава двигателя от претоварване при засмукване на прекомерно гъста боя. Изтласкването на боята става благодарение на две диаметрално разположени ролки, които при въртенето си притискат последователно еластичните стените на U-образния маркуч. Така те една след друга изтласкват намиращата се в него течност. Боята е напълно изолирана в система от маркучи и няма директен досег с каквито и да било други, включително въртящи се части. Освен, че лесно се почиства, просто устроената помпа очевидно има съвсем ниска цена и при повреда или износване, безпроблемно се подменя с нова. Затова тя се предлага и отделно като консуматив. Помпата се изважда много лесно от гнездото си, което се прави за улесняване на измиване й с течаща мода.

Намиращият се в основното тяло електродвигател с мощност 35 W е сигурно защитен срещу водни пръски (клас на защита IP X4), а модулът за дистанционното управление и срещу обливане с вода (има клас на защита IP X5).
С помощта на PPR 250 боядисването с дисперсионни и латексни бои се улеснява, по-лесно се постига добро качество на декоративното покритие, силно се намалява зацапването от прокапала от валяка или изтекла от ваничката или решетката боя. Производителността при работа с уреда е около 2 m²/min боядисана повърхност.
В началото на статията направихме уточнението, че с този уред, както и с валяк въобще, може да се боядисват само гладки, но не и грапави повърхнини. Боядисването на мазилки с релефна повърхност изисква нанасяне на боята чрез финото й пулверизиране. Боядисването на стени и тавани с дисперсионни или латексови бои е специалитет на друг нов уред на Bosch – PFS 105E WALLPaint. Него ще представим щом наближи времето да бъде пуснат на нашия пазар, когато ще имаме и възможността лично да се убедим в необикновените му способности да разпръсква толкова гъсти течности, каквито са дисперсионните и латексни бои.
Admin Oct 4 '14

Отминалият май е рожденият месец и на друга двойка акумулаторни инструменти от професионалната серия на Bosch – отвертките с ударно действие GDR 14,4-LI Professional и GDR 18-LI Professional. И при този вид електроинструменти съревнованието за палмата на световното първенство е основно в три направления: големина, тегло и мощност. А съчетанието между тези три показателя извежда новите модели на челна позиция в съревнованието между водещите в света производители, което не спира и за миг. Затова и най-кратката характеристика на новите ударни отвертки е „най-висока мощност при най-малка дължина“ на инструмента. Това им качество ги нарежда в т. нар. лека серия на немския гигант.

Двата модела се различават по захранващото напрежение, което се отразява на максималната големина на въртящия момент (съответно 120 Nm и 130 Nm в режим на „твърдо завиване”, характерно за метални конструкции и твърда дървесина), на продължителността на работа с едно зареждане на батерията и на теглото на машината при условие, че се използва по-голямата батерия. За по-лесно ориентиране основните технически характеристики са дадени в таблицата. Всеки от двата модела се предлага в две разновидности – Compact и Premium. Първите са комплектовани с по-малката, и съответно с по-малък капацитет, батерия (1,3 Ah) с напрежение 14,4 V или 18 V, докато вторите се доставят с акумулаторна батерия с капацитет 3,0 Ah. От таблицата се вижда, че разлика от 100 g в теглото на отвертките има само при моделите с по-голямата батерия (Premium).

Всяка машина се предлага в пластмасов куфар L-Boxx в комплект с две литиево-йонни акумулаторни батерии и зареждащо устройство. Батериите с капацитет 1,3 Ah се зареждат напълно за 45 min, а с капацитет 3,0 Ah – за 30 min.
Всяка от отвертките има дължина 138 mm и в изпълнение Compact тежи само 1,3 kg. Това ги прави особено удобни за работа на тесни места, включително над главата на работещия. Високият максимален въртящ момент, съчетан с ударното действие, позволява завиване и отвиване на винтове с диаметър до 12 mm, включително и на „запечени“ винтове, които не се поддават на обикновена отвертка.
Честотата на въртене на отвертката се регулира чрез пусковия бутон плавно в диапазона 0–2600 minˉ¹. От своя страна честотата на ударите се изменя в границите 0–3000 minˉ¹.

За намаляване на дължината и теглото на машината, и с оглед на специализацията й за работа с винтове, отвертките нямат челюстен патронник, а битовете и свредлата се поставят директно в патронник с вътрешен шестостенен отвор с големина 1/4“. Това решение значително улеснява и ускорява смяната на работния инструмент. Bosch предлага комплекти от битове с дължина 25 mm и 50 mm, като същественото в случая е, че е препоръчително да се използват специално пригодени за работа в режим на ударно действие битове (например Bosch Diamond Impact). Липсата на обемистия челюстен патронник е позволила на конструкторите да поставят мощно тяло, изпълнено с 3 светодиода, което много добре, без сянка, осветява мястото на работа. Електродвигателят има спирачка, която много бързо преустановява въртенето, с което се улеснява равномерното завиване на серия от винтове.
Със своите качества двете нови акумулаторни отвертки на Bosch са предназначени най-вече за монтажници на електрически, отоплителни и климатични инсталации, при монтиране на дограма и други довършителни и ремонтни дейности в строителството.


Admin Oct 4 '14
Борбата за надмощие сред водещите в света производители на професионални електроинструменти е безмилостна, не секва и за миг. Стремежът на всеки да създаде и пръв да предложи на клиентите си поредната машина с най-високи за момента технически характеристики, сред които производителността е водеща, в повечето случаи води до тясната специализация на инструментите, най-често до един вид дейност, в която да са най-добри.
Има обаче и изключения, при които конструкторите успяват да създадат инструменти, които вършат еднакво добре няколко дейности и същевременно постигат върхова производителност в основното си предназначение. Именно тази идея е заложена в развиваната от години серия инструменти на Metabo, които немският производител е нарекъл „комбиниран перфоратор“ (Kombihammer). Особен интерес тук представляват машините в най-ниския по тегло клас 3 kg, защото именно това е инструментът, към който най-често посяга всеки майстор, който се занимава с вътрешно строителство или ремонтна дейност. Те са инструментът без който не може, защото еднакво добре пробиват отвори и къртят бетон и други строителни материали, пробиват отвори в дърво, стомана и др., с лекота завиват дълги и с голям диаметър винтове за дърво, използвани най-вече в строителното дърводелство.
При всички тези случаи наличието на една-единствена комбинирана машина, възможно най–производителна, лека и минимално натоварваща работещия, а не няколко специализирани инструмента, е много съществено, включително от финансова гледна точка, предимство.
Казаното дотук обяснява интереса, който предизвика информацията, че юни т.г. немската фирма Metabo пуска на пазара най-новия модел комбиниран перфоратор KHE 3251, а през юли го следва и неговата модификация KHE 3250. Разликата между двете машини е в конструкцията на SDS Plus патронника. При KHE 3251 той може да се сменя с челюстен, докато при KHE 3250, не.
Тук ще спрем внимание на модела KHE 3251, който оптимално съчетава възможностите на перфоратор с обикновена бормашина. С него Metabo заменя досегашния си модел KHE 32, като предлага значително обновена машина, която по производителност при пробиване надминава своите конкуренти на световния пазар. Като доказателство за това твърдение се предлагат резултатите от сравнителни тестове при пробиване в бетон на отвори с диаметър 10, 16 и 24 mm, където новият KHE 3251 неизменно е победител пред останалите също така именити перфоратори в клас 3 kg.
Тези резултати се дължат на оптималното съчетание между енергията на единичния удар, която при KHE 3251 и 3,1 J и честотата на ударите върху опашката на работния инструмент – 4470 minˉ¹. Само един от петте тествани конкурентни модели със същото тегло – 3,5 kg има еднаква с модела на Metabo енергия на удара, по поради по-ниската честота на ударите му отстъпва по производителност. Мощността на електродвигателя е 800 W, а максималният въртящ момент при завиване на винтове – 20 Nm.
KHE 3251 използва патронник със SDS Plus захват на работния инструмент. Може да пробива със свредло отвори в бетон с диаметър до 32 mm , а в тухлен зид и с боркорона – до 82 mm. Смяната на патронника SDS Plus с бързопритягащ челюстен патронник значително улеснява работата при пробиване на отвори в дърво, метали и други материали със спирални свредла с цилиндрична опашка. Максималният диаметър на пробиване на отвори в дърво е 32 mm, а в стомана – 13 mm. Допълнително предимство на машината при завиване и отвиване на големи винтове е начинът на промяна на посоката на въртене. Това става чрез завъртане на четкодържателя с четките, при което големината на въртящия момент остава постоянна независимо от посоката на въртене.
Перфораторът е подходящ и за къртене при лек работен режим, каквито са премахването на стари облицовки с плочки, на мазилка, изкопаване на инсталационни канали в тухлен зид, коригиране на отвори около врати и прозорци и др. Основната ръкохватка е така оформена, че позволява удобна работа при къртене и когато машината се държи само с една ръка. За подобряване на комфорта при работа с новия KHE 3251 допринася и неговата L-образна форма, позволяваща оптимално балансиране на масата на машината, така че държането й в ръка да е по-малко уморително.
Наред с предпазният съединител, който не позволява работещия с машината да получи травма при заклинване на свредлото, този модел се отличава и с нова система за намаляване на вибрациите, която е заявена от Metabo за патентоване. Използвани са материали и решения, поглъщащи ефективно вибрациите при съединения с болтове. Свързването на основната ръкохватка към тялото също е изпълнено посредством еластични елементи. В резултат на това нивото на вибрациите, предавани на ръцете, е сведено до 13 m/s².
За повишаване на експлоатационната издръжливост на перфоратора са взети допълнителни мерки, като за подобряване на охлаждането на двигателя и ударния механизъм чрез подобреното им обтичане от въздуха и оптимално оребряване на отлятото от алуминий тяло. Пусковият бутон е с необичайно удължена форма, което позволява притискането му едновременно с повече пръсти и улеснява държането на машината при работа на неудобни места.
Комбинираният перфоратор KHE 3251 се продава в пластмасов куфар, комплектуван с два патронника – SDS Plus и бързопритягащ челюстен патронник, има и допълнителна ръкохватка.
Вносител и сервиз на продуктите на Metabo за България е фирма „Киров“ АД.
Admin Oct 4 '14

На демонстрацията на подбрани инструменти на испанската фирма, извършена от представител на Rubi на 31 юли т.г., бяха показани два комплекта за мокро пробиване. Единият – KIT Easy Gres Drill e отлично решение за домашните майстори, вече бе изпробван в редакционната работилница и въз основа на лично придобития опит бе представен в НС 12/2011. Това е изключително удобен за употреба евтин комплект, който позволява бързото и най-вече качествено пробиване в керамични и други плочи на около 10 отвора с едно диамантно свредло с диаметър 6–10 mm в зависимост от избрания комплект.
За да бъдем максимално коректни, трябва да кажем, че Rubi предлагат няколко комплекта, както и поотделно съставляващите ги инструменти, предназначени за пробиване или по-точно изрязване на отвори в керамични плочи с диамантни инструменти – свредла и боркорони и по двата разпространени метода: сухо и пробиване с охлаждане на инструмента с вода. Всички те се предлагат у нас чрез магазините и дистрибуторската мрежа в страната на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.
Сега представяме професионалната система на Rubi за мокро пробиване, носеща търговското наименование KIT Diamant Easy Gres Plus. Общото между двата комплекта е не само предназначението им, използването на инструменти с посипка по периферията от диамантни зърна и охлаждането с вода, но и очевидният стремеж на производителя пробиването на отвори да става възможно най-лесно, бързо и качествено, т.е. да бъде Easy.

Поставен в удобно за носене и съхраняване пластмасово куфарче комплектът KIT Diamant Easy Gres Plus съдържа всичко необходимо за пробиване или по-точно изрязване в керамични и други плочи на отвори с диаметър от 20 до 75 mm. Той съдържа общо 7 боркорони диаметри 20, 28, 35, 43, 50, 65 и 75 mm.
Тези боркорони са подбрани с оглед комплектът да позволява пробиване на най-често използваните големини отвори. Същевременно боркороните на Rubi се продават и поотделно, като освен включените в комплекта може да се купят и боркорони за мокро пробиване с диаметри 55, 68, 100 mm и 120 mm, както и диамантни свредла за мокро пробиване с диаметри 6, 6,5, 8, 10 и 12 mm.
Диамантите боркорони на Rubi за мокро пробиване са подходящи за фаянс, теракота, гранитогрес, гранит, мрамор, стъкло и др. За пробиване се използва бормашина с изключено ударно действие и регулируема честота на въртене. Тя се подбира според диаметъра на свредлото или боркороната в границите 300–1200 minˉ¹. Така например при пробиване с боркорона с диаметър 19–25 mm оптималната честота на въртене е 800–1200 minˉ¹, при отвори в диапазона Ø29–44 тя е 500–900 minˉ¹, а за боркорони с диаметър 75 mm честотата на въртене вече трябва да бъде около 300–400 minˉ¹. Износоустойчивостта на диамантните боркорони зависи и от вида на пробивания материал и неговата дебелина. За тези боркорони, при правилно охлаждане и оптимално подбрана честота на въртене, средната дълготрайност е между 5 и 10 отвора. За достигане на нормалната дълготрайност е много важно с диамантното свредло или боркорона да се пробива само плочата, но не и мазилката съдържаща кварцов пясък, нито пък тухли и бетон. Съприкосновението на диамантните зърна с тези материали много бързо причинява пълното износване на инструмента.

За охлаждане на инструмента по време на пробиването по тънък пластмасов маркуч с дължина 2 m към боркороната се подава вода. Това става от специален съд, който има помпа, с която въздуха в пространството над водата се компресира. Вместимостта на съда е 1,2 l. Сгъстеният въздух от своя страна упражнява налягане и изтласква водата от бутилката през маркуча до приспособлението MULTIDRILL, с чиято помощ боркороната се придържа по време на пробиването. То се закрепва към плочата с гумена вендуза, така че боркороната да пробие на точно желаното място.

MULTIDRILL е универсално приспособление, което се използва както за мокро, така и при сухо пробиване. За пробиване с охлаждане то има щуцер за свързване към маркуча и водата се подава около боркороната. То е универсално и затова, че е пригодено за пробиване с диамантни свредла с диаметър от 6 mm до 14 mm, за което има направени в раменете отвори, както и с боркорони с диаметър от 20 mm до 83 mm. Във втория случай боркороната се поставя във V-образния отвор на приспособлението, така че да опира плътно в стените му.
Приспособлението MULTIDRILL служи за центриране на боркороната или свредлото на точно желаното място. То има щуцер за свързване към маркуча и водата се подава към боркороната MULTIDRILL има универсално приложение и се използва както за мокро, така и при сухо пробиване.
За допълнителна информация посетете сайта на „Ташев-Галвинг“ ООД.
Admin Oct 4 '14

На 31 юли т.г. за пореден път фирма „Ташев-Галвинг“ проведе ден на демонстрации на инструменти и машини на испанската фирма Rubi, чийто единствен дистрибутор за България е тя. Този път демонстрацията се проведе в търговския комплекс, намиращ се на столичния булевард „Климент Охридски“ № 68. Освен специално поканените представители на фирмите партньори на „Ташев-Галвинг“, достъп имаше и всеки посетител, който искаше лично да изпробва и да се убеди във възможностите на един или друг инструмент. Читателите на „Направи сам“ познават Rubi като фирма, тясно специализирана в производството на цялостна гама предимно професионални ръчни инструменти и машини за изпълняване на облицовки и настилки от керамични и други плочи, за рязане и пробиване на отвори в тези материали, за разбъркване на лепила и други строителни разтвори и т.н. И този път демонстратор бе г-н Естебан Руиз, познат и у нас от семинара с дистрибуторите на „Ташев-Галвинг“, който се проведе в курорта Рибарица през октомври м.г.
Този път обхватът на демонстрираните инструменти бе по-ограничен, като акцентът бе поставен върху някои от по-новите модели, за които е преценено, че към момента представляват значителен интерес за пазара в България. Сред ръчните инструменти за рязане на керамични плочи се открояваше моделът TI-S, който е представител на най-високото ниво на професионалните инструменти от този вид. Предлага се в три големини, пригодени съответно за рязане успоредно на канта на плочи с максимална големина 66, 75 и 93 cm. При рязане по диагонала максималните размери на плочите са 46, 53 и 65 cm. При този модел с натиск върху ръкохватката може да се приложи сила от 1000 kg за счупване на плочата по очертаната от ролката линия. Това позволява с TI-S да се режат плочи с дебелина от 5 до 20 mm.


Инструментът е оразмерен и конструиран за удобното полагане и стабилно задържане на плочата при нейното рязане и прилагане на необходимия за отчупването й натиск. Двустранно на опората, върху която се отчупва плочата, плотът е покрит с еластична материя. Инструментът има подвижни рамене, които се разтварят за осигуряване на стабилна опора при работа. Подвижният линеал, който се поставя върху едното от двете срещуположни рамене, позволява точно определяне на широчината при рязане на плочите и най-вече силно улеснява работата, когато трябва да се отрежат при еднаква широчина повече на брой плочи. Силна страна на този инструмент е и рязането под ъгъл, който се настройва по намираща се в предния му край скала, а също така може да се избере и с помощта на фабрично оформени прорези, в които влиза застопоряващ щифт.
За качественото рязане, особено на големи плочи, е от първостепенно значение инструментът да има масивна и стабилна конструкция. Това естествено е дало отражение и върху теглото на TI-S – 10,5, 11,00 и 14,00 kg в зависимост от големината. Ръкохватката с носача на ролката и крачето за отчупване се плъзга с лекота, без каквото и да било странично биене по масивен стоманен водач с правоъгълно напречно сечение и полирани повърхности. Системата не изисква смазване. Счупването на плочата по линията на рязане е многоточково. Крачето, което натиска плочката до нейното счупване, е шарнирно закрепено под главата с режещата ролка. Това позволява плочата да се натисне на най-подходящото място по цялата дължина на среза – независимо дали се реже успоредно на канта или под ъгъл спрямо него, включително по диагонала.

Режещата ролка (серия Gold) е с диаметър 10 mm. Тя е изработена от волфрамов карбид с повърхностно покритие от титаниев карбонитрид, което увеличава над три пъти нейната дълготрайност. Както и останалите режещи ролки в инструментите на Rubi тя е фабрично монтирана към специален носач, който се фиксира лесно и бързо на мястото си в ръкохватката посредством системата FastFix. Инструментът позволява много точно рязане, включително и на съвсем тесни ивици от плочата. Г-н Руиз демонстрира с лекота как ивица с широчина около 20 mm може да бъде надлъжно разделена на две половинки.
Сред инструментите за рязане на плочи бихме обърнали внимание и на показаната за пръв път в България настолна електрическа машина за рязане с диамантен диск Rubi ND-180 Smart. Тя е толкова нова, че дни след демонстрацията в София дори и на сайта на компанията все още нямаше и дума за нея. По наше мнение този модел е специално разработен за силно чувствителни ценово пазари, какъвто, за съжаление е и нашият. С цена от само 151,66 лв. с ДДС от Rubi очевидно са решили освен на професионалния пазар, да се намесят решително и при машините в най-ниския ценови сегмент, без обаче да правят недопустими компромиси с качеството, което лесно би могло да засенчи репутацията на марката.

Rubi ND-180 Smart реже с диск Ø 180 с диамантни зърна. Рязането е в условия на водно охлаждане, като въртящият се диск загребва вода от разположената под него вана. Машината с електродвигател с мощност 550 W реже плочи и други изделия с дебелина до 35 mm от гранитогрес, теракота, керамика (керемиди), естествен камък и др. Към плота на машината се закрепва водещ линеал, който в комбинация с трайно щампована по периферията на плота мерна скала, силно улеснява рязането на плочите по точно зададен размер и по права линия, перпендикулярна на канта. Към линеала може да се постави и приставка за точно водене на плочата при рязане под ъгъл 45°. Плотът може да се фиксира и под наклон за странично рязане под ъгъл. Съществено предимство на машината е, че тя е портативна (габарити 39,5х38,5х17,0 cm), което в съчетание с теглото й – 13,0 kg я прави лесно преносима.

Този вид и големина машини за рязане на плочи са измежду най-търсените, както от професионалните занаятчии, така и от любители, които са решили и умеят сами да извършват облицовката на стени и подове с плочки, дейност необходима за всеки дом и вила. Като се добави и цената, очевидно ND-180 Smart се превръща в още по-привлекателна машина в ниския ценови клас. За тези, за които цената не е определящ фактор, Rubi предлага стоящия една степен по-високо модел на машина от същия вид и със същите технически възможности, ND-180 BL, която е сред наложилите се модели, които се радват на добър прием на пазарите в много страни. Цената на ND-180 BL в картонена опаковка е 256,84 лв. с ДДС. Машината се доставя и в по-скъп вариант с удобен за пренасянето й пластмасов куфар и добавен резервен диск.

„Ташев-Галвинг“ предлага и няколко модела ръчни електрически миксери за строителни разтвори на Rubi, както и голям набор от бъркалки със стандартната за закрепването им към машината резба М14. На демонстрацията бе представен само един от тях – моделът с две бъркалки RUBIMIX-9 BL DUPLEX. За предимства на миксерите с две бъркалки е писано нееднократно в списанието. По наше мнение обаче, този модел бе подбран за демонстрация и поради изключително ниската за професионална машина цена, на която той се продава в България – 366,91 лв. с ДДС. Поради това си запазваме правото да представим по-подробно тази машина в следващия брой на списанието.
Внимание привличаше и системата на Rubi за бързо и лесно нивелиране на облицовки, която е особено ефективна при работа с големи плочи. Подробна информация за тази система може да се намери в НС 12/2011.
Накрая ще споменем и комплекта за мокро пробиване на отвори с голям диаметър KIT Diamant Easy Gres Plus, на който ще заделим внимание още в този брой на списанието (link).
За допълнителна информация за продуктите на Rubi може да се обръщате към фирма„Ташев-Галвинг“.
Admin Oct 4 '14

Немската фирма Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH от години е пазарен лидер в производството на машини за разбъркване на строителни разтвори – ръчни и полуавтоматични миксери. Тази година тя получи поредното световно признание за отличното качество на своите машини, като серията ръчни електрически миксери „Xo“ бе отличена с престижното от световна величина отличие за дизайн Red Dot 2012. За стойността на отличието красноречиво говори фактът, че в конкурса за 2012 г. са участвали 4515 продукти в 19 категории представени от 1800 фирми от 58 държави. Макар че наградата е за дизайн, в своята комплексна оценка за миксерите от тази водеща в момента серия на Collomix журито е дало превес основно на ергономичността, удобството при работа и максималното физическо разтоварване на работещия, което да му позволява продължителна работа при минимална умора. Това е постигнато чрез редица новаторски решения като ергономично оформените ръкохватки на машините, патентованата система за намаляване на шума отделян от двигателя и предавателната кутия, за намаляване на вибрациите и др. Не е била подмината и системата за бързо и лесно присъединяване на бъркалката към машината, също патент на Collomix, наречена HEXAFIX. Присъждането на престижното отличие Red Dot 2012 несъмнено ще даде нов тласък за по-нататъшния пазарен успех на немския производител, защото именно дизайнът на даден продукт играе все по-решаваща роля за привличане вниманието на потребителите и формиране на решението за покупка.
Оценката Red Dot 2012 идва година след появата на пазара на първия представител на фамилията ръчни миксери Collomix Xo 1. Той от своя страна е развитие на много успешната серия Collomix CX (отличена през 2003 г. с друга престижна награда за дизайн – iF), която има значителен принос за налагане на лидерските позиции на основаната през 1974 г. баварска фирма в производството на професионални миксери за строителни разтвори. Миксерите на Collomix се продават в над 40 държави по света, една от които е и България. Българските строители от години познават машините с тази марка, а заслугата за присъствието им на нашия пазар е на фирма „Ташев-Галвинг“.
Ръчните и полуавтоматични миксери на Collomix са познати и на читателите на сп. „Направи сам“, като в НС 5-6/2011 бе представен и първият представител на новата фамилия ръчни миксери Xo 1. Необичайният дизайн на ръкохватката и приликата й с волана на болидите от Формула 1, както и качествата на машината, й донесоха нарицателното „Формула 1 в размесването“. Практиката бързо показа, че това определение е заслужено, защото обхваща както ергономичния дизайн, така и редица незабележими на пръв поглед технически решения, правещи работата с новата машина по-удобна и по-производителна.
За да не повтаряме вече публикувана информация, която е свободно достъпна на сайта на „Направи сам“, ще споменем само, че серията Collomix Xo са професионални ръчни миксери предназначени за размесване и разбъркване на практически всички видове материали и разтвори, използвани в строителната практика – ниско вискозни течности, като бои, всевъзможни разтвори за мазилки и лепила, включително на основа епоксидни смоли с пълнител кварцов пясък, циментови и други разтвори със „земно влажна“ консистенция, включително и на бетонов разтвор. В зависимост от модела те са подходящи за разбъркване на разтвори в еднократно количество от 15 l до 90 l.
Моделът Collomix Xo 1 има една механична предавка и е предвиден за разбъркване на разтвори с обем до 40 l. Това са основно бои, разтвори за зидане и мазилки, лепила, шпакловки, подови замазки и др. Честотата на въртене на бъркалката под товар е 680 minˉ¹. Мощността на електродвигателя 1010 W позволява да се работи с бъркалки с максимален диаметър 120 mm. Теглото на машината е е 5,3 kg.


Успехът на модела Collomix Xo 1 е развит в следващите два модела от тази серия – Collomix Xo 4 и Collomix Xo 6, които са сред новостите, които фирма „Ташев-Галвинг” предлага към момента. Запазвайки всички отличителни черти в дизайна на серията, тези два модела се различават от първия по наличието на двускоростна механична предавателна кутия и по-мощни електродвигатели, съответно 1300 и 1600 W, което се вижда от таблицата.
Разширявайки гамата ръчни електрически миксери, Collomix предоставя на строителите избор от модели, покриващи целия спектър от разтвори и материали, използвани в строителната и ремонтна практика. По-високата мощност на електродвигателя и наличието на двускоростна механична предавка позволяват поддържане на максимален въртящ момент и оптимална честота на въртене на бъркалката в зависимост от вискозитета на разтвора, постигане на максимална производителност и не на последно място значително по-голяма износоустойчивост и дълготрайност на машината. Поради това моделите Collomix Xo 4 и Collomix Xo 6 са подходящи за разбъркване и на тежки силно вискозни разтвори. За тези миксери не представлява никакъв проблем разбъркването и на тежки разтвори със свързващо вещество епоксидни смоли. Те са пригодени също така за еднократна подготовка на по-големи количества разтвор – съответно до 65 l за Collomix Xo 4 и до 90 l за Collomix Xo 6.

Вече стана дума, че атрактивният дизайн на миксерите от серията Collomix Xo не е самоцел, а има съвсем практически измерения. В разработването им са съобразени и реализирани редица подобрения, които да правят работата по-лека и по-ефективна. Така например ръкохватките са поставени с 50 mm по-високо спрямо двигателната част, което позволява и на хора с по-висок ръст да работят в изправено, а не в наведено и съответно бързо изморяващо тялото положение. Ниското ниво на вибрации (<2,5 m/s) позволява с миксерите Collomix Xo да се работи без каквото и да било прекъсване за отпочиване на ръцете през целия работен ден.
Дръжката на инструмента е изработена от листова стомана и е оразмерена така, че да улеснява сигурното удържане на машината дори и при разбъркване на екстремно гъсти разтвори. Разположените от двете страни ръкохватки са оформени да бъдат максимално удобни при държане и да не травмират ръцете. Конструкцията на дръжката е проектирана да осигурява максимална защита на задвижващата част на машината при евентуалното й изпускане. Миксерите от тази серия са сигурно защитени и устояват на падане върху бетонна повърхност от височина 1 m. От двете страни на всяка ръкохватка в дръжката са оформени двойка рогчета, върху които машината лежи, когато е положена върху терена. Така ръкохватките биват предпазени от замърсяване при допир със строителни разтвори и други материали.

Миксерите Collomix Xo се отличават и със значително по-висока износоустойчивост, т.е. имат по-голяма дълготрайност, включително и в сравнение с много успешната в продължение на години серия Collomix CX. Съществен принос за това има перфектната механична обработка на зъбните колела на редуктора, чиято повърхностна твърдост, постигната чрез индуктивно закаляване, е 63 по Rockwell. За дълготрайността на редуктора принос има и по-големият диаметър, брой на зъбите и контактна дължина на пиньона в сравнение с конкурентните модели. Прецизната обработка, заедно с други конструктивни решения е спомогнала за намаляване на нивото на отделяния задвижващия модул шум до 82 dB.
Благодарение на увеличената контактна площ на четките, прецизната обработка на колектора и перфектното балансиране на ротора на електродвигателя продължителността на работа между две смени на четките при Collomix Xo е увеличена на 150 часа, докато при серията Collomix CX тя е 70 часа. Електродвигателят е монтиран в устойчиво на удари тяло от армирана със стъкловлакна пластмаса, взети са и ефективни мерки за защита срещу засмуквани от охлаждащата двигателя въздушна струя песъчинки и други твърди частици. Отворите за засмукване на въздуха са разположени така, че да не се допуска проникване на капки вода. Поради това не се налага взимане на допълнителни мерки за защита от страна на работещите, които обаче със сигурност биха влошили охлаждането на машината.
Моделите Collomix Xo 4 и Collomix Xo 6 имат захранващ кабел с изолация от полиуретан, които са с повишена устойчивост срещу механично увреждане. Влизането на кабела в корпуса на миксера е направено така, че той да бъде в максимална степен предпазен от силно огъване или дори пречупване при поставяне на машината, опряна върху странична ръкохватка. За по-удобната работа спомага удобното разположение и форма на пусковия и блокиращия бутон. Кривата на честотата на въртене в зависимост от степента на натискане на бутона в началото е силно полегата, което позволява плавното й повишаване – нещо особено необходимо при първоначалното разбъркване на гъсти разтвори.
Помислено е и за такива детайли, като отвор в дръжката, в който да се поставя бъркалката при пренасяне на машината.
Миксерите Collomix Xо се доставят стандартно окомплектовани с разработения от Collomix адаптер HEXAFIX за улеснена смяна и закрепването на бъркалката. Той се закрепва еднократно чрез завиване към вала на миксера. Вместо класическото решение за закрепване на работния инструмент към вала на машината посредством резба, за което са необходими два гаечни ключа, тук опашката на бъркалката се вкарва до упор в отвора на HEXAFIX, а освобождаването й става чрез издърпване на фиксиращия пръстен на адаптера. Лесно, бързо, удобно, без необходимост от помощни инструменти.

Улеснената смяна на инструмента позволява по-гъвкаво използване на набора от бъркалки в зависимост от вида на разтвора. Силно се улеснява измиването на свалената от машината бъркалка, улеснява се и транспортирането на миксера, защото бъркалката често представлява над половината от общата дължина.
Като алтернатива се предлага и вариант на машините, при който закрепването на бъркалката става по класическия начин с резба М14.
Освен с адаптера HEXAFIX всеки от миксерите Collomix Xo е комплектован и с една универсална бъркалка. Тук е мястото да подчертаем, че верният избор на бъркалката е от много голямо значение за успешната работа. Collomix предлага пълен набор от бъркалки, които се подбират според вида на материала. Подробна информация за тях може да намерите тук.
Накрая е логично да си зададем въпроса на какво като цяло се дължи успеха и признанието, с които се ползват миксерите за строителни разтвори Collomix. Отговорът се дава от самата фирма: Made in Germany, при това на 100%. Не само изследователската и развойната дейност, но и производството се извършват на немска земя, от немски инженери и работници. Всяка излизаща от конвейра машина Collomix Xo преминава шест минути тестване за пълен контрол и установяване на нейната работоспособност. Какво да се прави – Made in Germany е еталон за най-високо техническо качество повече от век.
За допълнителна информация за продуктите на Collomix може да се обръщате към фирма „Ташев-Галвинг“.
Admin Oct 4 '14

Отмина времето, когато българинът трябваше да бъде убеждаван, че жилищата, в които исторически бе орисан да живее, нямат нищо общо със съвременните разбирания за здравословно и енергийно ефективно строителство, че с труд изкараните пари в немалка част през неуплътняващата нескопосано направена дървена и неизолирана строителна конструкция безполезно излитат, за да отопляват околното пространство. Поне от 10 години насам тази тема не слиза от страниците на „Направи сам“, защото вярваме, че когато натискът се упражнява упорито и продължително в една точка и идва от много посоки, и най-здравият бетон, и бетонното мислене ще се пропукат. Не сме пропускали водещ производител, нито появата на нови, все по-ефективни топлоизолационни материали и системи, които да не бъдат своевременно представени на страниците на списанието. Сред компаниите, които определят развитието на световната строителна практика, безспорно е немската Knauf и не случайно на сайта на „Направи сам“ са публикувани 45 подробни технически статии за материалите и технологиите на световния лидер в сухото строителство. Част от тях са директно насочени към цялостни топлоизолационни решения, други са описани материали, които откриват нови възможности за подобряване на топлоизолацията на съществуващи сгради или пък при строителството на нови, които все по-плътно се доближават или дори напълно отговарят на изискванията за т.нар. пасивна къща – сграда, която на практика не се нуждае от разход на отоплителна енергия през зимата.
Knauf има огромното предимство, че освен в сферата на сухото строителство, където компанията се е наложила до степен марката да стане синоним на тази съвременна технология, тя е лидер и в областта на строителната химия – саморазливащи се подови замазки, всевъзможни материали за измазване и шпакловане, включително пълна гама тънкослойни декоративни мазилки, грундове, хидроизолационни материали, строителни лепила и др. Всичко това позволява да създаде и предлага на клиентите си цялостни завършени системи, включително топлоизолационни, което е доказано най-ефективното, най-дълготрайно и в крайна сметка най-икономически изгодно решение. Не е необходимо да се открива велосипеда с твърдението, че когато става дума за дългосрочни инвестиции, каквито са топлоизолациите, всякакви компромиси с качеството и доверяване на случайни производители в повечето случаи води до нежелани или дори плачевни резултати.
За отрезвяването на българина и привикването му с мисълта, че трябва да се бръкне в джоба за модернизиране на сградата, която обитава, в най-голяма степен спомогнаха и все по-солените сметки за отопление, както и осъзнаването, че те ще стават все по-високи в бъдеще.
И така дилемата от години вече не е дали е необходимо „обличане“ на сградата с топлоизолация, смяна на дограмата и каквото още е необходимо, за да се живее по-комфортно и по-здравословно при значително по-ниски сметки за отопление, а как да се осигурят средствата за този немалка инвестиция.
Държавната политика през последните няколко години доведе до някои решения за значително облекчаване на тези разходи. Така например Кнауф България е в състояние да осигури цялостно решение на проблема с топлинното изолиране на сгради на най-високо техническо равнище и същевременно при максимално удобни от финансова гледна точка за собствениците на сградата условия, като:
» Осигури най-съвременни и ефективни строителни материали, системи и цялостни решения
» Предложи подбрана банка с добър опит и авторитет в областта на кредитирането, включително и в областта на финансирането на проекти за енергийна ефективност. В такива случаи двете компании ще си партнират по програмата за финансиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на Европейската банка за възстановяване и развитие, която предвижда и безвъзмездна помощ.
Програмата предоставя на домакинства или сдружения на собственици възможността да реновират сградите чрез енергоспестяващи системи на Knauf, отговарящи на най-високите към момента изисквания за енергийна ефективност. Финансирането се поема от клоновете на съответната банка чрез целеви кредити, а частично и чрез безвъзмездна финансова помощ. Домакинствата, които финансират енергоспестяващи дейности в дома си чрез кредит „Енергийна ефективност“ от банката, могат да ползват безвъзмездна помощ в размер до 20% от направените разходи за индивидуални проекти и до 30 % от тези разходи, когато се финансират групови проекти за цялостно подобрение на многофамилни жилищни сгради. Инвестицията се изплаща от спестените разходи за отопление, след което вече носи чиста печалба. Ползващите тази програма също така спестяват до 30% от направените разходи, а остатъка се изплаща за период до 10 години на отделни вноски при ясна и облекчена процедура на кредитиране. Кнауф България има добър опит в съвместната си работи с банки финансиращи изпълнението на проекти за енергоспестяващи дейности на домакинствата.
С оглед на изключителната актуалност и обществен интерес към програмата REECL през май т.г. Кнауф България съвместно с финансираща банка проведе разяснителни прояви в 12 града от различни краища на страната, които недвусмислено доказаха, че инициативата е едно добро вече изпитано решение, което отговаря на реалните потребности на хората – да подобрят енергийната ефективност на сградите, в които живеят, при гарантирано качество на топлоизолацията и значително облекчен режим на финансиране.
В преобладаващата си част, особено през последните 20 години, читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора, които взимат добре обмислени мотивирани решения. За тях преди всичко тук ще направим кратък преглед на решенията, които предлага сътрудничеството между водещия световен производител и авторитетната австрийска банка.
За разлика от производители, които предлагат основно материали, някои и системи, предназначени за изпълнение на външна топлоизолация върху фасадата на съществуващи сгради – топлоизолационни плочи, лепила, шпакловки, грундове, тънкослойни декоративни мазилки, фасадни бои и др. Кнауф България предлага не само цялостни системи от този вид, но и ред други решения, развити в системите и материалите за сухо строителство. Те позволяват ефективно решаване на проблемите с топло- и звукоизолирането при подови конструкции в обитаеми и необитаеми помещения (най-често тавански), на подпокривни конструкции, изпълнението на вътрешни топлоизолации, топлоизолация при окачени тавани и др. Облицовъчните плочи на Knauf на гипсова основа за строителство във вътрешността на сградата и водоустойчивите плочи на циментова основа са материалите, които позволяват лесното изграждане на външни стени с дебелина на топлоизолацията, непостижима с класическите строителни материали. Това е и най-лесният път за достигане до съвършената от енергийна гледна точка сграда – „пасивната къща“, която на практика не се нуждае от добивана от енергоизточници топлинна енергия.
Материалите на Knauf имат значително участие и при проектирането и строителството на леки сглобяеми къщи – практика, която отдавна се е наложила в редица далеч по-напреднали, включително в областта на икономията на енергия, държави.
С две думи, независимо дали става дума за саниране чрез поставяне на топлоизолация върху външните стени или от вътрешната страна на помещенията, за топлоизолиране на помещения откъм тавана, на покривното пространство, на подови конструкции над неотопляеми помещения и др. Knauf предлага пълния набор от подходящите материали и специфична технология за изпълнение. В повечето случаи тези решения нямат алтернатива, защото практично решават основния проблем при всяка топлоизолация – механичната защита на повече или по-малко меките дюшеци и плочи от минерална вата или на крехкия, чуплив и неустойчив на натиск полистирен (стиропор, експандиран полистирол EPS). Решението е облицовката с плочи на гипсова или циментова основа.
Подробното представяне на всички системи и решения на Knauf, целящи подобряване на топлината изолация на строителната конструкция, изисква доста обемиста монография.
Ние обаче сме в привилигеровано положение, защото чрез сайта на списанието сме дали пълен и безплатен достъп до всички публикувани статии за Knauf през последните 10 години, а постепенно ще добавяме, както нови, така и от архива, които не са загубили своята актуалност.
И още нещо. Не случайно безвъзмездната помощ при колективни, цялостни решения на сградите е по-голяма – 30%. Желаният енергоспестяващ ефект се постига само, когато сградата е изцяло топлоизолирана. Кръпките, които се появиха по фасадите през последните години не решават проблема дори и на тези, които предприеха тази самотна стъпка, защото околните неизолирани площи се явяват отлични термомостове, поради което и в изолираното жилище ефектът би бил незначителен, а за сградата като цяло – нищожен.
Започваме със системите за фасадна топлоизолация на Knauf, защото при сегашното състояние на наследения от все още близкото минало сграден фонд, включително емблематичните за този исторически период панелни комплекси, очевидно е че предстои да бъде извършено титанично дело, сравнимо навярно с Авгиевите обори, които единствено митичният герой и полубог Херкулес е успял да почисти. В зависимост от вида и етажността на сградата делът на топлините загуби през външните стени може да достигне до около 30%.

Термосистема на Knauf

Системата представлява класическо решение за многослойна външна топлоизолация, изпълнена върху фасадни стени. Подробно описание на тази система и нейното изпълнение може да прочетете в НС 12/2010.
Топлоизолиращият материал са плочите от фасаден полистирен, които се използват най-често в строителната практика, защото това е и най-евтиното решение. Важно е да се знае, че всички основни компоненти за изграждане на външната топлоизолация са произведени в заводите на Knauf или са произведени по специална поръчка и под контрола на Knauf.
Технологията за изграждане на външната топлоизолация е класическата:
» Залепване на топлоизолационните плочи с Knauf Stirokleber.
» Допълнително механично закрепване с дюбели.
» Полагане на армирана със стъкловлакнеста мрежа шпакловка Knauf Klebespachtel.
» Грундиране на изсъхналата шпакловка – Knauf Putzgrund.
» Полагане на тънкослойна декоративна мазилка.

В статията са разгледани продуктите и технологията за изпълнение на тънкослойните декоративни мазилки на Knauf:
» Knauf ADDI R и Knauf ADDI S – на акрилна (полимерна) основа.
» Knauf KATI R и Knauf KATI S – на силикатна основа.
» Knauf CONNI R и Knauf CONNI S – на силиконова основа.
Допълнителна информация за тънкослойните мазилки на Knauf може да се намери и в НС 3-4/2008.

Фасадна система W333
Тази типична за технологията на сухото строителство система е описана подробно в НС 11/2010 и НС 7-8/2010. Тя представлява развитие на системите за строителство във вътрешността на сградата в посока изграждане и на неносещи външни стени. Това стана възможно благодарение на появата на два нови доскоро материала – напълно водоустойчивите облицовъчни плочи на циментова основа Aquapanel Outdoor, които осигуряват отлична защита на топлоизолацията срещу атмосферните влияния, и родните видински с повишена влагоустойчивост плочи гипсфазер Vidiwall HI. За плочите Aquapanel Outdoor може да прочетете подробности в НС 3-4/2007, НС 5-6/2007 и НС 7-8/2007. Подробна информация за плочите Vidiwall HI търсете в НС 7-8/2010.

Добре би било да напомним, че минималната дебелина на външната топлоизолация (топлоизолационните плочи), е определена в Наредба №7 и нормираната максимално допустима стойност на коефициента на топлопреминаване през строителната конструкция – U=0,35 W/m²K се удовлетворява при дебелина 8–10 cm. Макар и осъвременени, т.е. завишени преди две години, тези норми очевидно скоро ще претърпят поредната промяна, защото пътят е ясно очертан и сочи към „пасивната къща“. Следователно предвидливите хора отсега биха могли да поставят топлоизолация с дебелина примерно 14 cm, а след някоя и друга година – да се гони дебелина 20 cm. По темата за необходимата и достатъчна дебелина на топлоизолацията сме писали нееднократно, подчертавали сме нееднократно безумието да се пести именно от дебелината на топлоизолационния материал. Причината за това твърдение е анализирана подробно още в НС 9-10/2004 и НС 11/2004. За изпълнение на изискванията на „пасивната къща“ дебелината на топлоизолацията на външните стени достига до около 32–34 cm, което очевидно е непостижимо чрез директно закрепване на топлоизолационния материал върху тухления зид. Предимствата на системите за сухо строителство на Knauf изпъкват особено силно именно, когато се цели постигане на максимално ефективна топло- или звукоизолация, защото ограничения за дебелината на изолиращия материал при тях практически няма, а самата стена е несравнимо по-лека от масивния зид със същата дебелина, което също има много съществени конструктивни предимства.

Вътрешна топлоизолация
Понякога по различни причини не е възможно да се направи външна топлоизолация. В такива случаи може да се окаже удачно решението за изпълнение на вътрешна топлоизолация с всичките му плюсове и минуси. Материалите и системите на Knauf за сухо строителство са оптималното решение на проблема. В този случай се изгражда носеща конструкция от метални профили, празното пространство между тях се запълва с топлоизолационен материал, най-често дюшеци от лека минерална вата и конструкцията се покрива с облицовъчни плочи от гипскартон или гипсфазер. Технологията на изпълнение на вътрешна топлоизолация е описана в НС 9-10/2009.

Топлоизолиране на подпокривното пространство
Друга широко отворена „врата“ за изтичане на топлината към околното пространство е покривната конструкция. Колкото по нискоетажна е сградата, толкова по-голям е делът на тези спрямо общите разходи на топлина. Приема се че при еднофамилна двуетажна къща на покривната конструкция се падат около 18% от загубите на топлина. Тук решенията са основно две – топлоизолиране на пода на таванското помещение, когато то е необитаемо или изпълнение на топлоизолация на самия покрив, най-често между носещите покривната конструкция ребра с добавъчен пласт топлоизолация под тях.

Тези две решения сме описали подробно в НС 7-8/2010, тук и тук. Обръщаме внимание, че подпокривната топлоизолация, изпълнена с дюшеци лека минерална вата, е също така отличен звукоизолатор, което в условията на големия град е много съществено предимство. За бързото и качествено изграждане на защитно покритие над топлоизолиращия материал много добро решение са специалните подови плочи Knauf Vidifloor.
Друг вариант за изпълнение на подовата конструкция в обитаеми тавански помещения е да се използват специално произведените за тази цел плочи Knauf Vidifloor Solo (НС 1-2/2009).

Леки преградни стени
Нерядко, когато дадено обитаемо помещение граничи с неотопляемо пространство, се налага поставяне на топлоизолация. И в този случай най-лесното за изпълнение и най-функционално решение е направата на лека преградна стена с профили и облицовъчни плочи на Knauf, чиято вътрешност е запълнена с топлоизолационен материал, който, ако е лека минерална вата, осигурява и много добра звукоизолация. Подробна информация може да намерите тук.

Сглобяеми къщи

Отлична демонстрация на възможностите на сухото строителство представлява градежът на леки сглобяеми къщи. Този метод на строителство отдавна е доказал своите предимства не само при едно- и двуфамилните сгради. В някои Западноевропейски държави техният дял при новото строителство вече надхвърля 30%. При нас също се забелязва нарастване на интереса към този лесен, бърз, с повече възможности за иновативни, включително енергоспестяващи решения и ред други предимства метод на строителство. Доскоро предимно на плочите Vidivall и Vidifloor се падаше изпълнението на всички вътрешни обшивки – тавани, стени и подове (виж НС 9-10/2005). С появата на плочите Aquapanel Outdoor делът на продуктите на Knauf в този вид строителство стана още по-голям, защото тези панели позволяват бързата, лесна, евтина направа на изключително устойчива на влага и останалите атмосферни влияния, на натиск и удар, външна обшивка на сградата. Те позволяват също така и лесно изпълнение на фасади с огъната повърхност (НС 3-4/2007).
Както споменахме в началото на статията, читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора и когато взимат решение за толкова съществена и неотложна инвестиция, каквато несъмнено е привеждане на енергийната ефективност на сградата, в която живеят, в съответствие със съвременните енергоспестяващи стандарти, те се нуждаят от подробна информация. Надяваме се, че тази статия ще бъде източник на такава информация по отношение на материалите и системите на Knauf.
За допълнителна информация посетете www.knauf.bg или позвънете на информационния център на Кнауф България ЕООД: 0700 300 03.

Admin Oct 4 '14


Вторият представител от тазгодишното юнско поколение електроинструменти на Metabo с акумулаторни батерии с капацитет 4,0 Ah e трионът PowerMaxx ASE. Той е новост и поради това, че с него Metabo пусна и първата в света акумулаторна батерия с този капацитет и напрежение 10,8 V. Създаването на батерия с голям капацитет и напрежение 10,8 V позволява на Metabo да конструира и да произвежда компактни и леки електроинструменти. Именно такъв е и случаят с новия трион PowerMaxx ASE, който е замислен като по-малък и по-лек брат на модела ASE 18 LTX, който повече от година се представя успешно на пазара.
Действително дори и само сравнението между теглата на двата триона, 3,6 kg при ASE 18 LTX и 1,2–1,4 kg (в зависимост от капацитета на батерията) при PowerMaxx ASE красноречиво говори, че новият модел е изключително компактен, лесно повратлив и удобен за работа трион, който позволява рязане на места, недостъпни за по-голяма, трудно повратлива и тежка машина. При създаването му е използван опита натрупан при продължително проучване и изследване на условията на използване на такъв вид триони, на реалните потребности и желания на специалистите, които работят с тях. Конструкторите са се постарали да създадат трион, който да е максимално удобен за редица характерни и често срещани приложения. Според производителя това е и единственияо в този клас трион, при който ограничителят на дълбочината на рязане се регулира на ръка, без необходимост от помощен инструмент. Това позволява не само оптимално използване на цялата дължи на триончето, но и лесно настройване за по-прецизно рязане при точно зададена дълбочина, така че да не се причини неволно нараняване на намиращи се по-назад предмети. Също така системата за бързо и лесно закрепване и освобождаване на триончето, отново без използване на инструмент, отличава новия модел на Metabo от други конкурентни триони в този клас. Нещо повече, освен с триончета за този вид триони, в патронника на PowerMaxx ASE може да се закрепват и триончета за прободен трион. Асортиментът от различни по дължина и широчина, по едрина и начин на назъбване, както и по материала триончета за прободни триони е много голям. Това, че PowerMaxx ASE може да работи с тях, му дава голямо предимство, включително и когато се налага криволинейно рязане при малък радиус. Отделно, специално за този трион, Metabo са разработили и предлагат нови пет вида триончета с дължина по 100 mm. Ходът на възвратно-постъпателното движение на триончето е 13 mm, срещу 30 mm на по-големия брат ASE 18 LTX.

С две думи PowerMaxx ASE е компактен универсален трион пригоден за рязане на дърво, метали, пластмаси и други материали. Той позволява не само прецизно рязане на трудно достъпни места, но се отличава и с висока производителност благодарение на високата честота на движение на триончето, която се регулира плавно от 0 до 3100 minˉ¹. Така например при рязане на летви с напречно сечение 24х28 mm (за покривна конструкция) с PowerMaxx ASE се постигат до 16,2 срязвания за минута. Този и други тестове са класирали PowerMaxx ASE като абсолютен световен рекордьор по бързо рязане в своя клас. Поради това, че едно от характерните приложения на триона е рязането в тръбни снопове и други места със силно влошена видимост, голямо улеснение е мощният светодиод, който осветява мястото на работа.
Поради това, че трионът ще се продава у нас от август, нямахме възможността дори да го пипнем с ръка, ала и снимките достатъчно красноречиво показват, че той е много удобен за държане и работа инструмент.

Трионът ще се предлага в няколко варианта с две батерии с капацитет 1,5 Ah или 4,0 Ah по избор и зареждащо устройство, без батерии, в метална или пластмасова кутия, или в картонена опаковка. Заслужава да се отбележи, че тази практика на Metabo е силно привлекателна за хора, които вече притежават един-два акумулаторни инструмента, защото взаимозаменяемостта на батериите, позволява оптималното им използване и икономия на средства.
PowerMaxx ASE е инструмент крайно необходим на специалистите по монтаж и ремонти на санитарни, отоплителни, климатични, електрически и други инсталации, при извършване на всевъзможни дърводелски дейности, включително в строителното дърводелство и др.
За допълнителна информация и покупка посетете електронния сайт на фирма „Киров“ АД.
Admin Oct 4 '14


Последните дни на 2009 г. публикувахме статия за току-що пуснатия на пазара скенер на Bosch, предназначен да открива всичко съществено за строителя, но скрито в бетона, тухления зид или зад обшивката на лека преградна стена. Възможностите на новия Bosch Wallscanner D-tect 150 Professional го правеха ненадминат по това време измервателен уред от този вид в неговия ценови клас. След като го тествахме в редакционната работилница и опознахме неговите възможности, споделихме впечатленията си в НС 12/2009. Не устояхме и на изкушението да добавим този изключително полезен инструмент към арсенала от подбрани тестови инструменти, с които разполага редакцията.
Както се знае, „съвършена“ може да бъде само природата, докато призванието на човека е непрестанно да се стреми да усъвършенства и най-добрите си постижения. Това особено отчетливо се забелязва при микроелектрониката, където честата смяна на моделите е закономерност. Затова новината от края на м.г. за появата на нов модел на Bosch Wallscanner D-tect 150 SV Professional не предизвика изненада, а за наша радост вече се предлага и в България.
Новият модел не е второ, а вече трето поколение скенери на Bosch от този вид, защото родоначалникът Wallscanner D-tect 100 бе пуснат на пазара преди 10 години (НС 10/2002). Разбираемо бяхме особено нетърпеливи да тестваме новия скенер, като за сравнение използвахме по-предния модел, който предвидливо бяхме закупили за редакционната работилница.
Съпоставката на техническите характеристики на двата инструмента не показва забележими различия. Методът на сканиране е един и същ – използва се свръх широколентов високочестотен излъчвател (Ultra-wideband Radar Technology) в комбинация с два сензора. Максималната дълбочина за откриване на предмети – 150 mm, както и максималната точност при установяване на местоположението им – ±5 mm, са еднакви и за двата уреда. И двата скенера разпознават едни и същи материали.
Внимателното проучване на възможностите, които отличават Wallscanner D-tect 150 SV Professional от предния модел, ни доведе до извода, че в случая не става дума за подмяна на един модел с нов, колкото за създаване на нов уред с разширени възможности, които добавят към вече познатите ни и нови сфери на приложение.
Wallscanner D-tect 150 Professional e и продължава да бъде много добър инструмент за хора, които се занимават с монтажна или ремонтна дейност, за които е изключително важно да знаят какво се намира скрито под мазилката или дълбоко в бетона на мястото, където възнамеряват да пробиват отвори. Така че да не съжаляват след това горчиво за стореното. В такива случаи е важно да се установи точно наличието и местоположението, включително разстоянието от повърхността на предмети от стомана (основно армировъчни пръти), медни и пластмасови тръби (празни или пълни с вода), електрически проводници (под или без напрежение), греди и летви на дървена конструкция, по-големи кухини, в които класическите дюбели не може да задържат. За да не повтаряме вече написаното в НС 12/2009 ще споменем само, че за разлика от различни евтини металотърсачи Wallscanner D-tect 150 Professional открива и невидимите за тях пластмасови тръби, дървени елементи, кухини, цветни метали, да не говорим за точността при определяне на тяхното местоположение.

Новият Wallscanner D-tect 150 SV Professional притежава всички възможности на предшественика си, като развитието на уреда е в посока на подобряване на прецизността при откриване и точността при определяне на местоположението на предмети в сложна среда, каквато е пресният бетон с висока остатъчна влажност. Сканирането с високочестотни електромагнитни вълни в такъв бетон е силно затруднено, поради което това е недостъпно на практика за повечето скенери от този вид. При новия скенер също така е подобрена диференциацията на отделните обекти, когато са разположени близо един до друг, улеснено е и точното отчитане на разстоянието между тях. Всичко това разширява сферата на приложение на новия скенер, защото той открива нови възможности за по-прецизен контрол за изпълнението на армировката в още пресния бетон. Позволява определяне на разстоянието на армировъчните пръти от повърхността, т.е. измерва се дебелината на слоя бетон, който ги защитава от корозия. С тези си възможности Wallscanner D-tect 150 SV Professional е инструмент, подходящ също така за технически ръководители и специалисти по текущия контрол на строителната дейност, за вещи лица и експерти по качеството.
Няколко дена след отливане на бетона Wallscanner D-tect 150 SV Professional e способен да открива и определя разстоянието до армировката на дълбочина до 60 mm. Тази дълбочина се увеличава с всеки изминал ден в набиране на якост и изсъхване на бетона до достигане на максималната дълбочина при която уредът работи – 150 mm.
За обследване на стоманобетонни конструкции на различна възраст Wallscanner D-tect 150 SV Professional има три режима за работа. Тук сме използвали англоеизичните менюта. Освен тях уредът поддърща още 12 други езика, като текстовете се изписват на латиница.
» Concrete Universal. Стандартният работен режим на уреда при измерване както в бетон, така и при тухлени зидове. Предвиден е за прецизно измерване в тънки стени, така че да бъдат избегнати фалшиви показания, дължащи се на намиращи се зад тях метални и други предмети. Предназначен е за откриване предимно на метални предмети (армировъчна стомана и тръби) в бетон, но също така успешно се използва за откриване на пластмасови тръби и на електрически проводници. Ако тръбите са празни, за да бъдат открити от скенера, минималният им диаметър трябва да бъде 20 mm. Когато тръбите са пълни с вода, минималният диаметър за откриването им от скенера е 10 mm. Максималната дълбочина на работи при този режим е 80 mm.
» Concrete Wet. Режимът е специално предназначен за работа с пресен бетон и позволява постигане на значително по-висока точност в сравнение с режима Concrete Universal. Освен стоманена армировка, скенерът разпознава метални и пластмасови тръби, електрически проводници. Максималната дълбочина на измерване вече бе посочена – 60 mm. При измерване във влажен бетон точността при определяне на дълбочината е ±10 mm. Ограничението в дълбочината на проникване на високочестотния сигнал на радара е поради високото съдържание на вода в бетона.
» Concrete Special. Този режим е подходящ за работа при дълбочина до 150 mm, което го прави подходящ за дебели стени и други конструктивни елементи. С него може да се определя местоположението на стоманени армировъчни пръти, метални и пластмасови тръби, електрически проводници.
Най-съществената новост при Wallscanner D-tect 150 SV Professional е режимът Signal View, за което подсказва и добавката SV в наименованието на уреда. Той е предназначен основно за по-прецизно откриване и определяне местоположението на близко разположени един до друг обекти. Това позволява точното измерване на армировъчни мрежи. В този режим на работа в долния край на екрана има скала в милиметри, която позволява измерване на разстоянието между два съседни обекта, улеснява се и измерването на широчината на даден обект. Минималното разстояние между два обекта, което уредът може да измери, е 40 mm.
Този режим позволява също така да се добие по-реална представа за пластмасови тръби с голям диаметър, използвани предимно за канализация. При останалите режими на работа тръба, примерно Ø50, ще бъде изобразена на екрана на уреда като по-голяма точка.

Мерната скала на цял екран може да се показва или скрива и при всеки от останалите режими на работа, което силно улеснява определянето на разстоянието между два обекта, както и размерите на открит от скенера предмет.
Скенерът показва разстоянието до повърхността на открития предмет – веднъж по двустранно разположената на екрана милиметрова скала и втори път – изписано с цифра. Това дава точна представа както за допустимата дълбочина на пробиване на това място, така и за дебелината на замазката над тръбите при подовата отоплителна система или на защитаващия армировката от корозия пласт бетон.
Останалите работни режими на Wallscanner D-tect 150 SV Professional са:
» Panel Heating. Използва се за сканиране на подове и стени с вградена в тях тръбна серпантина от пълни с вода метални или пластмасови тръби, както и на електрически кабели. Работи при дълбочина до 80 mm. В този режим празните тръби не се откриват.
» Drywall. Това е режим, който се използва при леки преградни конструкции, изградени на принципа на „сухото строителство“. Скенерът е способен да открива метални и дървени елементи на носещата конструкция, както и намиращи се зад обшивката електрически проводници. Пълните с вода пластмасови тръби се показват така, както и предметите от дърво. Празните пластмасови тръби не се разпознават. При този режим максималната дълбочина на измерване е 80 mm.
» Metal. Това е режим, към който се прибягва, когато останалите не дават достатъчно ясен еднозначен резултат при търсене на метални предмети и електрически проводници под напрежение. При този режим на работа чувствителността на уреда се повишава, което според инструкцията за работа, е свързано с намаляване на точността. При измерване на дълбочината под мазилката на електрически проводник под напрежение установихме, че разликата при измерване между този и режима Concrete Universal е само 1 mm.

Характерно за новия скенер е, че има по-ярка задна подсветка на екрана, което прави изображението по-ярко и отчетливо. Подобно на предишния модел, и този има светлинна и звукова сигнализация в зависимост от материалите и вида на открития обект. Класът му на защита е IP 54, което го прави защитен срещу проникване на прах и водни пръски. Безпроблемно издържа и падане върху бетонен под от височина 1 m.
В заключение бихме казали, че скенерът може много, ала не и всичко. Точността на измерване зависи от множество фактори, които може да създадат невярна информация за скритите под повърхността тела. Такава среда са тухлите с големи кухини, познати и като тухли-четворки, при които, например, е трудно да се различи празна пластмасова тръба от кухините на самите тухли. С две думи успешната работа със скенера изисква и опит, който се натрупва в процеса на работа.
Admin Oct 4 '14
Основният въпрос, при ремонт на апартамента е цената . Може да искате много и качественода направите вашата промяна на апартамента, но да не разполагате със средства за тази цел, както и обратното. Да имате парите , но да не искате да ги харчите напразно. В крайна сметка всеки иска да плати толкова, колкото колкото трябва , без да се впуска в излишни разходи а спестените средства да похарчи за мебели, бяла техника или друго. От друга страна, всеки изпълнител/майстор/ иска да печели повече и по-бързо, и всеки има своя цена за различните видове ремонтни и довършителни работи
Admin Oct 3 '14
Pages: «« « ... 3 4 5 6 7 ... » »»