Loading...
en

User blogs


Преди около година „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара керамичните блоковете за зидане на външни неносещи стени POROTHERM 38 N+F Hi без необходимост от допълнителна топлоизолация. Това бе очаквано от австрийската фирма “Винербергер“, чиито керамични тухли за обща зидария с марката POROTHERM я поставят на първо място в света при производството на тухли за защитена зидария. Незабавна реакция на току що въведените с осъвременената Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ завишени изисквания към топлоизолиращата способност на строителната конструкция – за външните стени в частност коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m² K.
С коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK блоковете POROTHERM 38 N+F Hi изпълняват напълно тези изисквания и безспорно са най-добрите керамични блокове с висока топлоизолираща способност предлагани в България. Масивен зид с дебелина 38 cm, изпълнен с тези блокове, и двустранно измазан с мазилка, дебела 15÷20 mm, има посочения вече задължителен за всяко ново строителство коефициент на топлопреминаване. По този начин отпада инак неизбежното поставяне на допълнителна външна топлоизолация, от което произтичат редица допълнителни проблеми и оскъпяване на строителството. Зидането на външните неносещи стени с новите POROTHERM 38 N+F Hi има още ред други предимства, които са разгледани подробно в НС 3-4/2010.
За да бъдат използвани най-ефективно качествата на новите керамични блокове, е от особена важност те да се зидат със специално разработен за тази цел разтвор. Подобно изискване, между другото, е характерно за всички високотехнологични продукти, които напоследък навлязоха и навлизат в строителната практика. Те промениха съществено класическите технологии и наложиха изискването да се работи със система от материали, разработени от един и същ производител, или изрично препоръчани от него. Новите материали за зидане изискват специално създадени за тях зидарски разтвори и лепила, поради което класическите вароциментови разтвори постепенно излизат от употреба. Новите зидарски материали съдържат специални съставки, продукт на модерната строителна химия, които им придават непостижими за класическите материали свойства.
Ето защо новината, че през октомври „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара два нови продукта: POROTHERM TM – специално създаден термо-разтвор за зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi, и FORATI Fix, предназначен за зидане на тухлите FORATI, бе очаквана. Появата на двата специализирани разтвора ще даде несъмнено още по-силен тласък в прилагането на тези високотехнологични градивни материали в строителната практика у нас.

Отличните топлоизолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат едновременно на тяхната многокамерна структура с множество вертикални кухини с малко напречно сечение, както и на фината пореста структура на стените им, получена по специална технология в процеса на изпичане на глината.
Значителното намаляване на топлинните загуби през зида е възможно само, когато неговата въздухонепроницаемост е гарантирана. Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi способстват за лесното постигане и на това изискване. Благодарение на точните си размери челата им прилягат плътно едно към друго, а формата им с релеф на нут и перо осигурява необходимото уплътняване срещу просмукване на въздух през зида. Остава да се гарантира и сигурното уплътняване на фугите между редовете, което в голяма степен зависи от качествата на използвания зидарски разтвор. Когато се цели максимално снижаване на топлинните загуби при зидове с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, единственото слабо място, през което образно казано топлината може „да изтича“ по-лесно в околното пространство остават именно хоризонталните фуги между редовете, образувани от разтвора за зидане. При класическите вароциментови зидарски разтвори за пълнител се използва добит от природата пясък, който сам по себе си е много добър проводник на топлината. Това се отнася и за втвърдения цимент. По тази причина използването на такъв разтвор ще създаде мрежа от множество топлинни мостове. Сега вече има подходящ зидарски разтвор – POROTHERM TM, с който при зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се избягват термомостовете. Това се дължи на неговата топлопроводност, която се доближава плътно до топлопроводността на градивния материал.
Понеже блоковете се зидат така, че кухините им да бъдат във вертикално положение, разтворът трябва да има способността добре да прилепва към керамиката и да не пропада в кухините. Това би влошило топлоизолационната способност на зида, би намалило здравината на свързване между редовете и ще причини преразход на зидарски разтвор.
Тези, както и редица други изисквания, се изпълняват от новия специализиран термо-разтвор за зидане POROTHERM TM. Коефициентът му на топлопроводност е λ=0,19 W/mK, докато за класическия вароциментов разтвор с обикновен пясък този коефициент е 0,7–0,8 W/mK. Тази ниска стойност е постигната, като вместо добит от природата пясък за пълнител, е използван лек материал – набъбнал перлитов пясък с големина на зърната до 2 mm. Ниската топлопроводност на втвърдения зидарски разтвор естествено е свързана и с неговата ниска обемна маса – около 650 kg/m³.
POROTHERM TM се продава във вид на суха смес, опакована в торби с тегло 20 kg. От една торба се получава около 40 l зидарски разтвор, достатъчен за изграждането на около 0,8 m³ зидария. Той се приготвя чрез разбъркване на една торба суха смес с 13–14 l вода. Поради това, че зърната перлит имат малка якост на натиск, за да не се смачкат и стрият на прах, разбъркването на разтвора трябва да се извършва с гравитачен или проточен смесител с непрекъснато действие за около 4–5 min. Така приготвеният пресен разтвор е годен за употреба в рамките на 1–2 часа. Успешното зидане в много голяма степен зависи от консистенцията на разтвора, т.е. от негова гъстота. Тя трябва да е такава, че положен на равномерно дебел пласт върху цялата повърхност на реда тухли, той да прониква в отворите на тухлите на дълбочина до около 0,5 cm. Така се постига необходимата здравина на свързване при оптимален разход на материал и без опасност от влошаване на топло-изолиращите свойства на блоковете поради частично запълване на кухините им. Разтворът се полага при дебелина на пласта около 12 mm. За пълнота ще добавим, че по вертикалната фуга между челата на всеки два съседни в реда блока, не се поставя зидарски разтвор. Тази необходимост отпада поради споменатите вече причини – точните размери и оформянето на челата с профил на нут и перо.


На снимките са показани отделни операции при зидане с блокове POROTHERM. За правилното подвеждане на зидарията е от голямо значение поставянето на първия ред блокове. За него се прави подложен пласт, който се нивелира в хоризонтално положение и подравнява при минимална дебелина 1 cm. Чрез него се изравняват и евентуалните неравности върху бетоновата основа. След като се изчака, докато набере достатъчна якост, се пристъпва към подреждане на блоковете в първия ред. При наличие на вероятност от проникване на капилярна влага през основата, под подложния изравняващ пласт се изпълнява хоризонтална хидроизолация.
Допълнителна информация, включително за свързването на външни с вътрешни зидове и изпълнението на зидарската превръзка между съседните редове може да намерите тук (http://napravisam.net/?p=1310). Преди зидане, особенно през горещите летни месеци, керамичните блокове е добре да бъдат намокрени с вода, за да не изсмукват енергично влагата от зидарския разтвор.

Разтворът за зидане или по точно лепилото FORATI Fix е специално разработено за зидане на керамичните тухли с хоризонтална перфорация FORATI. Тези тухли са добре познати в България с техния традиционен формат и се използват се за иззиждане на неносещи стени, като се полагат така, че кухините да са разположени хоризонтално. Правилната форма и равна повърхност на стените на тухлите позволяват тънкослойното им залепване с лепило, каквото всъщност е разтворът на FORATI Fix.
Лепилото се доставя във вид на суха фабрично приготвена смес от цимент, фин пясък с едрина на зърното до 0,6 mm и специални добавки. Разтворът се приготвя преди употреба чрез разбъркване с електрически миксер при добавяне на 5,5–6,0 l вода на торба с тегло 25 kg сух материал. Разбъркването се извършва на два пъти с междинно изчакване от 5–10 min, необходимо за „узряване“ на разтвора. При тухлите FORATI 4 (250х250х120 mm) разходната норма на разтвора е около 40 kg/m³. При зидане с тухли FORATI 8 (330х250х200 mm) тази норма е около 25 kg/m³.

Прясно приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на 3–4 часа. Полага се с помощта на назъбена стоманена маламашка с едрина на зъбите 10х10 mm. Равномерно дебелият пласт лепило трябва да покрива цялата площ на реда тухли. Лепилен разтвор се полага и върху едното вертикално чело на всяка тухла, за да се гарантира въздухонепроницаемостта на зида.
В заключение бихме могли да кажем, че цялостните системни решения за стени на Винербергер улесняват максимално работата при зидарските работи и гарантират изключително качество на изпълнение. Използването на готови разтвори, приготвени в заводски условия, гарантира лесна логистика, ниска транспортна и на обекта фира, точно дозиране на обекта и постоянно качество. Отчетлива представа за несъмнените предимства от използването на фабрично произведените разтвори пред класическите дава и поместената тук сравнителна таблица.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на „Винербергер“ ЕООД.
Admin Oct 4 '14

За професионалистите в полагане на настилки и стенни облицовки от керамични плочи и естествен камък, за майсторите на настилки от щампован бетон и покривни конструкции, за зидащите с керамични блокове или газобетон имаме добра новина – в най-скоро време на тяхно разположение ще бъдат едни от най-добрите машини и ръчни инструменти за изброените и ред други строителни и ремонтни дейности. Техен производител е испанската фирма Rubi, а заслугата те да станат достъпни и за българския строител е на фирма „Ташев-Галвинг“. Това е поредното партньорство, с което нашата фирма отново доказва, че съумява да поддържа много широк диапазон от машини, инструменти, крепежни елементи, консумативи и въобще всичко в областта на техниката и строителството, за което човек може да се сети. Освен, че работи с практически всички големи производители на такива продукти, г-н Христофор Ташев, един от управителите на фирмата, отдавна е доказал умението си да издирва и партнира и с по-малки, силно специализирани в дадена област, производители, фокусирани върху производството на едни от най-качествените машини и инструменти. Такъв е случаят и с продуктите на Rubi. Първото им представяне в България ще бъде в края на октомври т.г. на ежегодната дилърска среща, която „Ташев-Галвинг“ организира за своите партньори в страната. Така и ние ще се сдобием с необходимата подробна информация, за да може още в следващия брой на „Направи сам“ да представим по-обстойно най-интересните машини и инструменти от продуктовата палитра на Rubi, които ще се предлагат у нас.
За да изпълним новината с повече съдържание, ще представим изпреварващо испанската фирма и нейните основни продукти според наличната към момента информация.
Фирма Germans Boada S.A. е основана през 1951 г. въз основа на създадения от братята Боада оригинален инструмент за рязане на керамични плочи. Този нова за времето си разработка не само бързо привлича вниманието на специалистите, но получава и високо отличие на първото проведено в Барселона през 1953 г. изложение на изобретатели – почетен диплом и златен медал. Под името Rubi инструментът за рязане на плочи поражда създаването на производствено предприятие за висококачествени професионални ръчни инструменти и машини за рязане и пробиване на плочи и други строителни материали, както и на широка гама ръчни инструменти за лепене на плочи, зидане, покриване на покриви с керемиди и др. Отчитайки спецификата на всяка от тези дейности, както и обемите на извършваната работа, с марката Rubi се предлага широк набор от ръчни инструменти и електрически машини за рязане на плочи, керемиди, керамични блокове и газобетон, режещи инструменти като твърдосплавни ролки и диамантни дискове, твърдосплавни и диамантни боркорони за пробиване на отвори, както и всичко останало, необходимо за ефективното и качествено извършване на тези строителни дейности – триони, чукове, назъбени и гладки маламашки, средства за маркиране и много други. За да затвори напълно производствената си палитра, фирмата предлага дори специализирани лазерни нивелири и химически препарати за почистване до блясък на завършените облицовки. Изпълнителите на настилки от щампован бетон също ще получат пълен набор от специфичните за тази дейност ръчни инструменти от магнезиева сплав.
Иновативният подход в създаването на висококачествени инструменти и машини, предназначени за работа и с най-капризните и трудни за обработка материали, обширната, на практика без „бели полета“, продуктова палитра и най-вече прецизният подбор на влаганите елементи и материали, строгият контрол върху качеството на крайните продукти са изградили авторитета и доверието, с което на марката Rubi се ползва сред професионалните строители. Поради това тези инструменти срещат радушен прием в над 140 страни от цял свят. Освен в родната Испания, фирмата има представителства в Португалия, Италия, Франция, САЩ, Китай, Холандия, Германия, Великобритания и Мексико. За свой партньор в България тя е избрала „Ташев-Галвинг“.

Макар, че испанската марка Rubi се свързва най-вече с професионалния сектор, ръчните инструменти за рязане на плочи се произвеждат в три сегмента – професионален, полупрофесионален и стандартен. За оформяне на по-реална представа за инструментите на Rubi, тук показваме по един модел от всеки сегмент:
Професионални:
» TS, TS-Plus/TF, TF-Plus
» TR, TR-S/TX, TX-N и TX-N Plus, TM
» Ti-S/Ti-T
Полупрофесионални:
» Speed Standard и Speed Plus
Стандартни:
» Star Standard, Star-N Standard и Star-N Plus Standard
Всяка от тези серии съдържа по няколко модела, а всеки от тях има своята специализация, технически особености и технологични предимства. Моделите се различават по максималната дебелина и размери на рязаните плочи. Едни са с по-универсално приложение с преобладаващо успоредно на канта рязане, други са „специалисти“ и при рязането под ъгъл, различават се по системата за счупване на плочата по линията на среза, както и по силата на натиск, който инструментът оказва за счупване на плочата. Има инструменти с лесно сменяеми без помощен инструмент режещи ролки, а тяхното разнообразие по твърдост и износоустойчивост на материала и диаметър е голямо. Така например инструментите от стандартната серия са предназначени за рязане на плочки с дебелина до 10–12 mm, при полупрофесионалните тя достига до 15 mm, а част от професионалните модели (TX/Ti) режат с лекота плочи дебели до 20 mm. Идеалният инструмент за рязане под ъгъл 45°, например, са моделите TR и TS. Силата на натиск за счупване на плочата при стандартната серия е около 600 kg, докато при професионалните модели тя достига 1000 kg. Максималната големина на плочите, които може да се режат с ръчен инструмент Rubi (серия TM), е 93 cm.

Както се вижда, разнообразието от модели е голямо и всеки според конкретните си потребности може да подбере най-подходящия инструмент.
Само загатваме и за една друга изключително интересна група механични инструменти – да ги наречем гилотина за рязане на кухи тухли, плочи и други декоративни елементи от бетон, билни капаци и други подобни материали. На снимките показваме два от тях, моделите T 51 и B 16, а предназначението им е очевидно. Не по-малко многочислени са и електрическите машини за рязане с диамантен диск и водно охлаждане.
Най-малко, но и съвсем лесно преносими в пластмасово куфарче, са моделите от серията Diamant ND. Подходящи са за рязане на фаянсови и керамични плочи, включително на топлоусточиви, както и други подобни материали. При тях дискът е неподвижен спрямо плота, като се движи рязаната плоча.


При машините от серията Diamant DU BL/DU и Diamant DW (проверих ги на сайта на Rubi – така се пишат) плочата лежи неподвижно върху плота, а режещият диск се движи праволинейно. Подходящи са керамични (фаянсови, теракотени и гранитогрес) и стъклени плочи, за рязане на мрамор и други материали.
Характерна за машините от серията Diamant DS е високата прецизност при рязане на плочи под ъгъл. При машините от серията Diamant DX режещият диск е монтиран на подвижно рамо, което позволява да се променя височината, на която се намира, според дебелината на рязания материал. Те могат да режат плочи и други изделия от керамика, мрамор, гранит и други материали с дебелина до 120 mm. Многокамерните и поради това крехки и лесно чупливи керамични блокове за зидане се режат двустранно. Дългият плот на машината (с дължина на рязане 100/130 cm според модела) позволява поставяне на редица от плочи, които се срязват едновременно и така се получават парчетата с напълно еднаква широчина.
За рязане на всякакви видове блокове и тухли за зидане, включително огнеупорни, на керемиди, покривни капаци и други подобни изделия, се предлага машината Diamant DR-300 EN. При диск с диаметър 350 mm тя реже на дебелина до 150 mm, компактна е и лесно се пренася до мястото на зидане.
С казаното дотук се опитахме да хвърлим бегъл поглед върху основните продукти с марката Rubi. По-детайлна информация ще подготвим за следващия брой на списанието.
Admin Oct 4 '14

Новата промишлена прахосмукачка от професионалната серия на Bosch се определя като многофункционална, защото наред с основното си предназначение, засмукване, тя успешно може да се използва и за обдухване, примерно за подсушаване на влажни повърхности или за ускоряване съхненето на бои, лепила и други материали.
Това е компактна машина с обем на резервоара 19 l сухо съдържание и до 15 l течности. Теглото й е 6 kg. Това я прави лесно преносима и особено подходяща за използване на обектите, където се работи. Разбира се, тя е напълно пълноценна машина и за приложение в работилницата. Има електродвигател с мощност 1200 W, който осигурява подналягане 215 mbar. Има полиестерен филтър за многократно използване с възможност за измиване с вода при необходимост. Системата за очистване на филтъра е полуавтоматична, което ще рече, че процесът се извършва след задействане на бутон. Филтърът се изтръсква и полепналата по повърхността му прах пада в резервоара. Операцията се извършва без спиране и отваряне на машината, т.е. без да се налага бавещо работата прекъсване. Този начин на почистване позволява поддържане на постоянна смукателна способност на прахосмукачката.
Филтърът осигурява очистване на въздуха, като е предназначен за задържане на материали с ниска опасност за здравето (клас L). Прахосмукачките от този клас са способни да задържат до 99% от съдържащите се във въздуха твърди частички. Това са масово разпространените прахосмукачки с универсално приложение, които са подходящи за засмукване на материали с допустимо съдържание на прах във въздуха >1 mg/m³.


Прахосмукачката има всичко, характерно за професионалните машини от този вид като система за автоматично изключване при достигане на определено ниво на засмуканата течност и електрически контакт за управление на прахосмукачката чрез включения в нея електроинструмент. Тялото й е оформено така, че да позволява удобното закрепване на различните накрайници, на маркуча и електрическия кабел. Маркучът има повърхностно покритие, което предпазва от оставянето на следи при допира и влаченето му върху чувствителни на надраскване повърхнини. Диаметърът на маркуча е 32 mm, като накрайникът му е пригоден за свързване с всички професионални електроинструменти на Bosch. Едната двойка колела има увеличен диаметър, което улеснява преодоляването на различни препятствия.
Admin Oct 4 '14


Това е поредната машина на Bosch, която имаме удоволствието да ви представим преди появата й на пазара в България. При това става дума за настолен циркулярен трион с рядко срещана конструкция – първата машина от този вид, която Bosch пуска на пазара в любителския сектор. С две думи, по-претенциозните към инструменталния си парк домашни майстори вече ще разполагат с машина, каквато досега единствено професионалистите можеха да си позволят, и то при крайно ограничен избор на марки – Festool или Metabo.
Особеното при настолния циркулярен трион Bosch PPS 7 S е, че рязането може да се извършва по два начина. При единия, обичаен за настолните циркулярни триони с неподвижно монтиран в корпуса на машината електродвигател, то се осъществява чрез избутване на положения върху плота детайл към въртящия се диск. При Bosch PPS 7 S обаче, рязането може са извършва като детайлът лежи неподвижно, а циркулярният диск се премества напред. Това е възможно благодарение на специалната конструкция на машината, при което електродвигателят със закрепения върху вала му циркулярен диск, може да се плъзга по два водача. Рязането се извършва като предметът се постави и закрепи върху плота така, че очертаната линия да съвпада с линията на рязане на диска. След това двигателят с диска се издърпва с помощта на ръкохватка към работещия. Щом предметът бъде прерязан, те се връщат в крайно задно положение.
Този начин на рязане позволява постигане на значително по-голяма точност, поради което се предпочита при напречно рязане под прав или друг ъгъл. Съществено в случая е, че детайлът лежи стабилно върху плота, като положението му се контролира с подвижната, въртяща се опора. Така се гарантира, че дискът ще среже перпендикулярно или по точно очертаната линия. Работата се улеснява още повече поради наличието на лазерен прожектор, чийто лъч очертава предварително линията на рязане. Според нас този начин на рязане има и още едно съществено предимство – по-голямата безопасност, защото и двете ръце по време на рязането се намират доста далеч встрани от циркулярния диск.
От казаното може да се направи заключение, че за напречно рязане на дъски и летви с широчина до 212 mm по-подходящо е рязането чрез изтегляне на циркулярния диск. Това се отнася и за бичмета, стига дебелината им да не надхвърля 62 mm, колкото е максималната дебелина на рязане на машината. Очевидно това е най-подходящият начин за напречно разкрояване на паркетни и дюшемени дъски, на паркетини от масивна дървесина, на всевъзможни облицовъчни дъски и панели, на первазни летви и др.
При надлъжно рязане на дълги детайли, включително на плочи с дължина на среза над 212 mm двигателят с диска се застопоряват и предметът се плъзга върху плота така, както се работи с обикновен настолен циркулярен трион.
Макар и настолен, Bosch PPS 7 S е лесно преносим. Теглото му е 23,2 kg, а габаритите му позволяват да се побира безпроблемно в багажника на лек автомобил. Така машината може да се използва там, където е необходима – в дома, на вилата и в градината. За осигуряване на по-голяма опорна площ при рязане на по-големи детайли плотът може да се разширява странично или отзад чрез поставяне на допълнителна плоча. При напречно рязане допълнителният плот се поставя отстрани на основния, а при надлъжно рязане на по-дълги детайли – от задната страна на основния плот.

Циркулярният трион има електродвигател с мощност 1400 W. Циркулярният диск с диаметър 190 mm се върти с честота 4800 minˉ¹. Дискът Bosch Optiline Wood с 36 зъба е предназначен за чисто рязане, поради което е подходящ за напречно рязане на паркетни и други дъски, които се съединяват по късите си кантове и поради това челата им трябва да прилягат идеално едно към друго.
Двигателят има система за електронно управление, която поддържа постоянна честотата на въртене на диска независимо от натоварването, ограничава силата на пусковия ток и осигурява плавното развъртане на диска.
Основният и допълнителният плот са изработени от олекотена и оребрена за по-голяма якост алуминиева отливка. Към него се закрепва и фиксира под желания ъгъл опора-линеал, по който се плъзга детайлът при надлъжно рязане или чрез който се задава ъгълът при напречно рязане, когато детайлът е неподвижен. За рязане под наклон циркулярният диск може да се наклонява странично до 46,5°.
Въздушната струя с дървесните стружки е насочена към долния заден край на машината, където е щуцерът за свързване с промишлена прахосмукачка.
Admin Oct 4 '14

Продължение от миналия брой

Монтиране
Най-досадната част от работата е отстраняването на стария ламаринен улук. За тази цел керемидите от първия ред трябва да бъдат повдигнати и преместени 1–2 реда по-нагоре, за се освободи необходимото за работа място. След като лентичките, които придържат улука бъдат огънати нагоре, неговото сваляне вече не представлява проблем. Старите метални скоби с 99,9% вероятност са били приковани с ръждясали през годините пирони, за чието изваждане най-подходящият инструмент е къс „кози крак“. В зависимост от дълголетието на покривната конструкция най-вероятно единствено наличната някога в складовете за строителни материали покривна мушама отдавна е навлязла в стадий на разпадане. Ето защо е добре да се вземат някакви, макар и временни, мерки за частично закърпване на положението, докато дойде време за подмяна на старите керемиди с нови. Става дума за защита на дъсчената обшивка поне в откритата от керемиди ивица. Под края на старата мушама може да се подпъхне, докъдето е възможно, ивица от специално покривно фолио, което да отвежда в улука евентуално проникналата под керемидите вода. Фолиото се приковава към дъските със скоби и такер
Ако изобщо има някаква тънкост при монтирането на улука, това е да му са даде подходящ наклон за оттичане на водата към водосточната тръба. Препоръчителната стойност на този наклон е 2–3 mm/m. На 10 m улук това прави денивелация от някакви си
20–30 mm, която от земята въобще не се забелязва. Затова по наше мнение, стига широчината на челната дъска да позволява, този наклон може да се увеличи примерно на 5 mm/m. Така ще се ускори оттичането на водата и улесни отмиване на попадналите в улука замърсявания. Колкото и старателно да се работи, добре е накрая да се провери функционирането на улука като в най-високата му част се изсипе бутилка вода, за да се проследи дали се оттича безпрепятствено.
Използването на пластмасови скоби има голямото предимство, че закрепването им в права редица при необходимия наклон става много лесно. Той се контролира с нивелир. Колкото е по-добър и точен, толкова по-добре. Показаният на снимката нивелир с електронно отчитане Sola е най-доброто, което може да се желае – висока точност, видима от разстояние цифрова индикация, възможност за определяне на наклона в различни мерни единици, запаметяване на избрана стойност, при достигане на която той издава звуков сигнал. Нивелирът има и точков лазерен прожектор, с чиято помощ много точно и лесно може да се определи местоположението на скобата в срещуположния край на улука.
След като местоположението на двете крайни скоби бъде определено, подреждането на останалите може да стане и по опънат между тях канап. На практика и при липса на помощник работата може да се улесни като с оглед нивото, определено от първия ред керемиди, се определи най-високата точка в края на улука. Така се закрепва първата крайна скоба. След това в нея се поставя края на първото (в случая четириметрово) парче улук. Нивелирът се поставя в него и по отчитания наклон се определя местоположението на скобата в другия край. По същия начин се задава наклона и на следващото парче. За всеки случай все пак не е зле да се опъне и канап, по който лесно се проверява дали в мястото на свързване не се е получила макар и малка чупка. След това вече двете парчета на улука може да се съединят с помощта на снадката. Междинните скоби се разпределят равномерно по местата си и се закрепват с винтове. За улесняване на работата е повече от желателно да се използва малка акумулаторна отвертка. При това колкото е по-малка и по-лека, толкова по-добре, стига мощността й да е достатъчна за завиване на винтове за дърво с големина примерно 4х25.

При обща дължина 900 cm улукът бе сглобен от две четириметрови и едно еднометрово парчета. Съединяването с помощта на снадка, както и монтирането на водосточната кутия става изключително лесно и бързо. Задният край на улука се подпъхва и влиза докрай в оформения в задния край на свързващия елемент нут. След това с лек натиск предният закръглен кант на улука се притиска, докато влезе и прилегне на предвиденото за него място. Получава се здраво свързване, което при необходимост обаче лесно може да бъде разглобено. По същия начин става закрепването на улука в скобите. Желателно е също така всяка една от пластмасовите скоби да бъде допълнително подсилена, като краят й се привърже с парче тънка поцинкована тел. Единият му край се промушва през нарочно направен за целта отвор и се усуква. Другият се завива около един от винтовете (това се вижда на снимката).
Двете тапи в краищата на улука се залепват с лепило за твърд PVC. То се втвърдява окончателно за едно денонощие.
Вече посочихме някои тънкости при свързването на водосточните тръби. Освен тръби, колена под ъгъл 45°, 67° и др. системата включва още муфи, тройници и заустващ елемент за свързване с канализационната тръба. В нашия случай освен тръби бяха необходими четири колена и муфа, която се вижда на снимката.
Тръбите се закрепват към стената със скоби, в случая от пластмаса. За съжаление фабричните скоби са напълно неподходящи за закрепване към стени с външна топлоизолация, защото винтчето им е дълго едва 35 mm. Според нас то е негодно и за измазан с хоросан тухлен зид, камо ли при наличие на външна топлоизолация. За щастие това винтче лесно може да се извади, а открилият се отвор в скобата позволява преминаването на винт с диаметър 8 mm. Така всяка скоба се закрепва с винт и дюбел, чиято дължина се подбира според дебелината на топлоизолацията и вида на материала, в който се закрепва. В типичния случай на стени иззидани с тухли-четворки, за да държи що-годе здраво, дюбелът трябва да проникне на дълбочина поне 50 mm. Като се добави дебелината на топлоизолацията плюс 8–10 mm дебелина на скобата, в конкретния случай са необходими дюбели с дължина поне 150 mm. След като върху стената се определи местоположението на водосточната тръба, се пуска отвес или с помощта на лазерен нивелир върху нея се маркира вертикална линия, по която се разполагат скобите. Те се поставят на разстояние 2–2,5 m една от друга, като е желателно тръбата да бъде укрепена в началото и края на вертикалния участък, както и на местата, където има чупки, тройници или елемент за отклоняване на водата за събирането й в резервоар.
Пластът топлоизолация се пробива със свредло за метал, след което отворът в тухления зид се прави с перфоратор и свредло SDS Plus с твърдосплавен връх. За да не се разкъртят стените на отвора поради крехките и тънки стени на тухлата, се препоръчва пробиването да се извършва при изключено ударно действие.

Какво би могло да се желае още

Сред завършване на отводняващата покрива система останаха нерешени два проблема. Единият е защитата на улука от задръстване с паднали от дърветата листа. От трите споменати в статията производители единствено Marley предлага специална пластмасова мрежа, която поставена в улука не позволява на стичащата се по керемидите вода да го задръства с паднали върху покрива листа. Това е сериозен проблем, когато къщата е заобиколена от високи широколистни дървета. Ако след завършване на листопада, когато нерядко покривът е вече заснежен и обледенен, т.е. убийствено опасен за движение по него, улуците не бъдат ежегодно почиствани, водата ще започне да прелива, а често и да замръзва, когато не може бързо да се оттича. Поставената в улука мрежа задържа листата, и щом те изсъхнат, вятърът лесно ги отвява. С две думи мрежата се самоочиства. Такава мрежа несъмнено може да се постави и върху улуците на производители, които не я произвеждат и предлагат. Това, което охлажда ентусиазма, отново е цената – 28 лв. за мрежа с дължина 2 m. При обща цена на материалите за описаната тук система 226 лв., допълнителното оскъпяване от 140 лв. за покупка на мрежата не е за пренебрегване. Така че решението остава за индивидуална преценка.
Отделно от тази мрежа, покриваща целия улук, има и специални мрежести „кошнички“, които се нахлузват върху отвора във водосточната кутия, за да предпазват тръбата от задръстване с листа. Те са съвсем евтини, но при натрупване на повече листа „кошничката“ допринася за задръстване на водосточната кутия и вместо да се оттича, водата ще прелива.
В зависимост от близостта на високи дървета незащитеният цялостно с мрежа улук рано или късно се запълва с листа, мъх, както и парченца от ронеща се мазилка от комините. Още по-неприятно е попадането в улука на люспи и по-едри парчета от керемиди, когато те са неизлечимо страдащи от вродена хронична склонност към саморазпадане. Това със сигурност се отнася за наследените отново от миналото с така родно звучащ надпис „Овча могила“, обясняващ навярно способността им в продължение на повече от 20 години да се разпадат методично. Така че периодичното почистване не само на улуците, а и на целия покрив, е неизбежно. Най-лесно и ефективно това става с водоструйна машина, стига да се намери подходящо място на покрива за нейното поставяне и достатъчно дълъг маркуч за подаване на вода. Мокрите и хлъзгави керемиди обаче се превръщат в още по-опасна пързалка, което налага и още по-стриктни мерки за обезопасяване. Почистването на улуците може да бъде силно улеснено и да се върши без да се налага непременно качване на покрива. Някои производители на водоструйни машини предлагат и дълги дъгообразно закривени в края накрайници, които са предвидени за измиване на улуци.
Накрайници за почистване на улуци се предлагат и към някои електрически или бензинови въздушни метли. При дължина около 3 m с дъгообразно огънат край, накрайникът може да „бръкне“ в улука, при което на работещия не се налага да се отделя от земята или пък може да работи от ниска стълба.
Друго решение, което също заслужава сериозно обмисляне, е възможността дъждовната вода от покрива да се събира и използва за напояване в градината, вместо да изтича напълно безполезно в канализацията или още по-лошо да препълва септичната яма. Ние българите като че ли продължаваме да се отнасяме недружелюбно към природната среда, а често и по варварски враждебно – типичен пример е паленето на стърнищата, изгарянето на храсталаци, клонки и опадала в двора шума, вместо те да се събират и превърнати в компост те да се използват за наторяване на почвата. В Германия, например, поставеният до водосточната тръба пластмасов бидон в двора е обичайна гледка. Вместо да се губи, дъждовната вода се събира в него. За целта се използват различаващи се по конструкцията си елементи, които, поставени по пътя на водата, я отклоняват и отвеждат към резервоара. Съществуват няколко вида такива устройства. Най-просто устроените, и съответно най-евтини, имат подвижна клапа, която наподобява улей. Когато тя се намира във вертикално положение, плътно прибрана до тръбата, водата продължава пътя си безпрепятствено. Щом клапата се завърти надолу, задният й край препречва пътя на водата и по улея тя потича към съда. Устройство от този вид с присъединителен диаметър 75 mm, струва 43,99 лв. Има и по-усъвършенствани модели с преливник, които чрез маркуч са свързани постоянно към съда за събиране на вода. Тя се стича към него, докато нивото й не достигне дадена граница. След това на принципа на скачените съдове водата започва да прелива и продължава пътя си в тръбата. Такова устройство (диаметър 105 mm) струват около 85 лв. В проспектите си Marley предлага и устройство с преливник и вграден филтър за грубо очистване, така че в резервоара да влиза пречистена вода.
Цените несъмнено не са за пренебрегване и във всеки случай не способстват за лесното взимане на макар и правилното по принцип решение за покупка. Въз основа на количеството на средните за района валежи, цената на устройството и резервоара, с отчитане на стойността на питейната вода, лесно може да се пресметне за колко време тази инвестиция би се изплатила. При това не бива да се забравя, че питейната вода не е предназначена за напояване, нейният недостиг ще става все по-осезаем в бъдеще, цената й също несъмнено ще расте. Устройството за събиране на дъждовна вода се подбира според диаметъра на тръбата. Когато се комбинират елементи от различни производители, например монтирането на устройство на Marley с присъединителен диаметър 105 mm към тръби с диаметър 100 mm на друг производител, това не представлява проблем, защото минималната пролука лесно може да бъде уплътнена.

За съжаление разсъжденията и колебанието ни около икономическата целесъобразност от покупката на устройство за събиране на дъждовната вода намериха своето естествено развитие. Това установихме месец по-късно, когато посетихме повторно магазина, от който тръгнахме, за да сверим до стотинка посочените в статията цени. Оказа се, че тези продукти междувременно са били изтеглени от продажба именно поради липсата на търсене. Все пак на първо място, преди цената, бихме поставили липсата на всякаква информация за тези устройства за събиране на вода, за смисъла от такава покупка. А когато един при това скъп продукт не се познава, той просто не се търси, не бива и забелязан на щанда. Това всеки сериозен производител би трябвало добре да знае.
Между другото италианската First Plast също произвежда устройства за събиране на дъждовна вода, ала те пък изобщо не се внасят в България. Това очевидно е решение по преценка на вносителя. Жалко!


Накрая няколко думи за сигурността. Работата по покрива и въобще на високо е опасно занимание и винаги трябва да се върши при взимане на всички необходими мерки, гарантиращи безопасността на работещия. Трябва да се ползват само стабилни метални стълби, а още по-добре лесно за пренасяне и монтиране алуминиево скеле, като показаното на снимката. То може да бъде наето за няколко дена срещу дребна сума.
Освен това, и особено при работа върху покрив, е задължително използването на лични предпазни средства от арсенала на алпинистката техника – фабрична тазобедрена седалка или импровизирана седалка от помощно въже, годно въже и самохват или поне осигуровка с помощно въженце със самозатягащ възел върху основното за задържане при неволно подхлъзване. Това е тема, която досега не е разработвана в списанието, пропуск, който очевидно трябва да се коригира.
С две думи, когато се работи на височина, достъпна от стабилна стълба или лесно преносимо алуминиево скеле и са осигурени необходимите средства за обезопасяване, едва тогава се захващайте да майсторите улуци и водосточни тръби. Поемането на какъвто и да било хазартен риск е недопустимо.

Admin Oct 4 '14

След като в кратък обзор (НС 9-10/2011) представихме за пръв път в България продуктите на испанската фирма Rubi, специализирана в производството на машини и инструменти, приспособления и помощни материали за облицовки с керамични и плочи от естествен камък, сега ще хвърлим поглед на ръчните инструменти за рязане на плочи. Като начало ще представим три от по-евтините, и поради това най-масово използвани инструменти. Rubi се е наложила като марка за професионални инструменти. Действително, дори и разгледаните тук, макар и да стоят на по-ниско стъпало в производствената листа на испанската фирма, в сравнение с ръчните инструменти за рязане на плочи с никому непознати марки, наводнили масовия пазар у нас, тези може да бъдат охарактеризирани като професионални и на ценовото равнище, характерно за любителските инструменти.
Качеството на изработка, и най-вече точността при рязане и счупване на плочата по направения от ролката срез, ги правят не само подходящи за любителска работа, но STAR-50, и особено моделът SPEED 62, биха вършили добра работа и на майстори, които си изкарват хляба с настилки и облицовки от плочки.
Според възприетата от самия производител класификация и трите модела попадат в групата на стандартните ръчни инструменти, а SPEED 62 има и версия (SPEED Plus 62), която е представител на полупрофесионалния клас.
И трите инструмента позволяват т.нар. многоточково счупване на плочката. Това е така, защото крачето, с което се натиска плочката, за да се счупи по линията на рязане, е шарнирно закрепено под главата с режещата ролка. Това позволява плочката да се натисне на най-подходящото място по цялата дължина на среза. На практика това означава още, че и трите инструмента са еднакво подходящи за успоредно на канта или диагонално рязане на плочи.
Цифрата в наименованието на всеки от моделите показва максималната дължина на страната на плочите, които може да се режат с инструмента. Дори и най-малкият от тях, POCKET-40, може да реже плочки с размери до 42х42 mm при успоредно на канта рязане и до 36х36 mm при рязане по диагонал. С две думи, той е напълно достатъчен за изпълнение на облицовки в домашна среда, стига това да не е някоя „прогимназия“ сгушена в китна вилна зона. Първите два модела са подходящи за рязане на плочи с дебелина до 12 mm, докато SPEED-62 е пригоден за рязане на плочи с дебелина до 15 mm.

Характерно за ръчните инструменти на Rubi е, че режещата ролка е фабрично монтирана на носач, който се закрепва в главата – притиснат чрез завиване на ръкохватката. Това улеснява много смяната на режещия инструмент с нова или с различен диаметър ролка. Положението на ролката може да се променя и регулира по височина според дебелината на плочата. Значително предимство на това решение е, че ролката се върти свободно при фабрично зададен нищожно малък луфт между нея и стените на процепа в носача. Иначе казано, страничното биене е на практика елиминирано, което осигурява по-висока точност при рязане по желаната линия. Режещите ролки са изработени по патентована от Rubi технология от високочествен твърдосплавен метал, волфрамов карбид, като дълготрайността им възлиза на около 600 m срез. За отбелязване е, че фирмата предлага и специални модели на режещи ролки с покритие от титаниев карбонитрид (с обозначение Gold), които имат три пъти по-голяма дълготрайност. Формата на носачите на ролките също е патентована. Проектирана е с оглед постигане на по-прецизно рязане и минимални вибрации при движението на ролката.
Ролките се различават и по диаметъра си – от стандартните Ø6 до Ø10 (при стандартната серия), като по-големите се използват за рязане на плочки с по-грапава повърхност (предимно за подови настилки). Ролките с диаметър Ø6 са най-подходящи за рязане на плочи за стенни облицовки и частично за плочи от порцелан. За подови плочи най-подходящи са ролките с диаметър 10 mm и частично – с Ø8 mm. Изборът на ролката може да се прецизира и според твърдостта на плочата, дали е теракотена или фаянсова с твърда и много гладка глазура.
Необходимо е да се има предвид, че ролките и техните носачи се различават и според серията на инструментите, за които са предназначени – стандартна, полупрофесионална или професионална серия, както и при отделни модели.
Трите модела, обект на тази статия, се предлагат стандартно с режещи ролки от вофрамов карбид с диаметър 6 mm. Конструкцията им е класическа – главата се плъзга по два успоредни тръбни водача от стомана с полирана повърхност и антикорозионно покритие. Върху основата им са залепени по две ивици еластична материя, които улесняват счупването на плочата по линията на рязане.

RUBI POCKET-40
Инструментът се предлага в две разновидности – POCKET-40 и POCKET-50, като вторият реже плочки с 9 cm по-големи. Максималните размери на рязаните плочи с този модел са:
» Успоредно на канта рязане – 42х42 cm
» Диагонално рязане – 30х30 cm
» Дебелина на плочата – макс. 12 mm
Теглото му е 2,9 kg
Характерно за този модел са допълнителните опори от пластмаса, които са шарнирно монтирани от двете страни на основата. Това е направено с цел намаляване на теглото и габаритите на инструмента, с което се улеснява неговото пренасяне.
Главата е изработена от твърда пластмаса.
Има двустранна мерна скала с обхват 4 cm.

RUBI STAR-50
Инструментът е подходящ за рязане на плочки с максимални размери:
» Успоредно на канта рязане – 51х51 cm
» Диагонално рязане – 36х36 cm
» Дебелина на плочата – макс. 12 mm
Теглото му е 4,0 kg
Освен този, се предлагат още и моделите STAR-30, STAR-40 и STAR-60, които се различават единствено по максималните размери на плочите.
Главата е изработена от твърда пластмаса.
Има двустранна мерна скала с обхват 7 cm.

RUBI SPEED-62
Този модел също се предлага в няколко разновидности, които се различават само по дължината си, т.е. по максималната големина на рязаните с тях плочи. Това са моделите SPEED-42, SPEED-72 и SPEED-92.
Моделът RUBI SPEED-62 е предназначен за рязане на плочи с максимални размери:
» Успоредно на канта рязане – 62х62 cm
» Диагонално рязане – 44х44 cm
» Дебелина на плочата – макс. 15 mm
Теглото му е 7,0 kg. Главата на инструмента е метална.
Има двустранна мерна скала с обхват 10 cm и подвижен линеал, който да ограничава странично плочата при право или рязане по диагонал (45°). Така се улеснява работата, когато се налага отрязване на повече плочи при еднаква широчина. От двете страни на плота има две подвижни пластмасови рамена, които осигуряват допълнителна опора при рязане на по-големи плочи.

Накрая да споделим няколко думи за техниката за рязане на плочите. Плочата се поставя върху основата на инструмента, като местоположението й се определя по скалата, с помощта на страничния линеал или по очертана върху нея линия на рязане. Носачът с ролката се регулира така, че ролката да опира върху плочата, а подвижното краче (за счупването) да остане по-високо и да не докосва плочата. Първоначално се прави съвсем къс срез, около 1 cm, от вътрешността до канта на плочата. След това ролката се връща отново върху вече направения срез и от края му се продължава до срещуположния край на плочата. Главата се избутва напред при съвсем лек натиск върху ръкохватката. Ролката очертава непрекъсната равномерна фина бразда върху повърхността на плочата. Прекомерният натиск няма да улесни счупването на плочата, ала със сигурност ще скъси дълготрайността на ролката.
Щом достигне края на плочата, ролката попада в междината между двете мерни скали и крачето опира върху плочата. Избира се мястото, върху което да се натисне, най-често в края на плочата и на среза, и с премерен натиск върху лоста плочата се счупва по очертаната от ролката бразда. При добре заточена ролка линията на рязане се получава права и с остър без нащърбване кант.

На демонстрацията по време на дилърската среща на „Ташев-Галвинг“ представителят на Rubi показа, че може да се отрязват и ивици с широчина не повече от 1 cm, а също така, че с тези инструменти плочите могат да се режат не само по права линия, а и по дъга от окръжност или друга крива линия.
За допълнителна информация и покупка се обръщайте към фирма „Ташев-Галвинг“.

Admin Oct 4 '14


Сред новостите в инструментариума, предназначен основно за домашните майстори, се открояват две нови акумулаторни отвертки, или още винтоверти, според възприетото в техническата им документация наименование – моделите PSR 14,4 LI-2 и PSR 18 LI-2. Те заменят досега продаваните модели със същото наименование и привличат вниманието най-вече с електронното управление на големината на въртящия момент, при чието достигане въртенето се изключва автоматично. За разлика от класическата и масово разпространена система с механичен съединител, който превърта с характерното шумно прещракане и вибрации на инструмента при достигане на зададената големина на въртящия момент, при двата нови модела на Bosch това става напълно безшумно, без вибрации и, бихме казали, елегантно – електронната система (Bosch Power Control) изключва въртенето и така винтът бива предпазен от скъсване, шлицът му от повреждане или повърхността на предмета да бъде повредена поради презавиване. Задаването на максималната големина на въртящия момент и избора на предавката (машините са с двускоростен редуктор ) става чрез един бутон с комбинирано действие. По време на самото завиване или развиване на винта работещият може да следи големината на приложения въртящ момент, която се обозначава чрез пръстен с 10 светодиода.
В сравнение с по-старите модели, новите машини са с около 20% по-къси и с около 15% по-леки. С дължини съответно 182 mm за по-малкия и 187 mm за по-мощния модел, те са най-компактните за момента машини в своя клас на световния пазар.
Към удобствата за работещия трябва да споменем ергономичната ръкохватка и мощният светодиод (Power Light), който осветява мястото на работа. Прави впечатление, че тези машини са богато снабдени със светодиодни индикатори. Освен за големината на въртящия момент, така се обозначава зададената посока на въртене, а индикатор с три светодиода, намиращ се върху батерията, показва степента на зареждането й.


Двете машини се различават основно по стойността на захранващото напрежение, което оказва своето отражение върху големината на максималния въртящ момент и съответно на диаметъра на пробиваните отвори и завивани винтове. Прави впечатление също така, че разликата в теглото между двете машини е 160 g, а разликата в дължините им – само 5 mm. Това ни навежда на мисълта, че с оглед на по-големите възможности при избора коя от тях да бъде предпочетена, везните биха натежали в полза на по-мощната машина. Това ни убеждение се засилва и от факта, че PSR 18 LI-2 е член на фамилията Power 4All от зелената серия, чийто машини ползват една и съща литиево-йонна акумулаторна батерия. Наличието на други машини от същата серия позволява използването на една и съща батерия за извършване на различни дейности. Това е особено ценна възможност за домашната работилница, където естеството на работа не предполага едновременно използване на всички машини, нито непрекъснатата им работа осем часа на ден. По тази причина PSR 18 LI-2 може се купи и във вариант без батерия и зареждащо устройство, с което покупната цена се намалява наполовина.


Admin Oct 4 '14

В предишния брой на списанието подхванахме по-подробно темата за топлинното изолиране на жилищата, като не случайно озаглавихме статията „Топлоизолация на прага на зимата”. Сега, два месеца по-късно, когато зимата вече е тук, може да предприемаме само частични мерки, които в никакъв случай не решават кардинално проблема, но биха могли да намалят топлинните загуби, за да икономисаме средства за отопление и да направим живота си по-приятен и здравословен. Така например в НС 10/2002 обърнахме по-подробно внимание на топлоизолационния материал ДЕПРОН като лесно изпълнимо решение, за което не се изискват кой знае какви строителни работи, а залепването на листовете може да се прави и през студените дни.
Има и други средства, които могат да осигурят повече или по-малко ефективна защита срещу студа. Ето някои от тях, за които необходимите материали се предлагат в големите вериги от вида „Направи си сам“.

Листови изолационни материали
Подобно на листовете ДЕПРОН, приложение имат и изолационните тапети Termoroll, които представляват рула тънък и съответно гъвкав лист стиропор. Широчината им е 50 cm, а дължината 5 m. Предлагат се в два варианта – лист с дебелина 3 mm, каширан едностранно с тънък картон и некаширан, при който дебелината на листа стиропор е 4 mm. Тапетът Termoroll се лепи върху стените подобно на обикновените хартиени тапети с тази разлика, че се използва лепило за стиропор – българското Стиролит или вносни лепила. Лепилото се нанася върху стената с назъбен шпахтел, а тапетът се притиска с гумен валяк. Върху топлоизолационния тапет може да се лепят обикновени декоративни тапети, за предпочитане по-дебели и здрави, като показаните тук тапети Rauhfaser. Тапетите Termoroll макар и минимално намаляват топлинните загуби, но преди всичко с тях се решават два проблема. Повишава се повърхностната температура на външните стени и в голяма степен се предотвратява появата на кондензна влага и мухъл върху тях. Вторият благоприятен ефект е, че се намалява топлоусвояването на стените, т.е. при допир до тях те се възприемат като сравнително топли.
Много полезен може да бъде и термотапетът Alutherm-R, който представлява лист стиропор с дебелина 3 mm, едностранно каширан с алуминиево фолио. Рулото има същите размери като при Termoroll. Този тапет е много ефективен, когато се залепи на стената зад радиатори или други отоплителни прибори. Малката му дебелина позволява това да стане без особени трудности при съществуващи, вече монтирани радиатори. Ефективността му се дължи на добрата отразяваща способност на алуминиевото фолио, което връща обратно към помещението излъчената от отоплителния прибор към стената топлина. Така вредното в случая нагряване на стената значително се намалява, а с това намаляват и топлинните загуби, още повече че на това място стените често са изтънени за оформяне на ниша за монтиране на радиатора.
За подобряване на топлоизолацията и подобряване на комфорта в помещенията може да се използват и материали, произведени на база естествен корк. Корковите тапети Arco Iris изпълняват преди всичко декоративни функции, докато топлоизолационните им свойства са минимални поради малката дебелина – само 1,5 mm. Рулата имат широчина 50 cm и дължина 10 m. По-добър изолиращ ефект имат корковите плочки ipocork с дебелина 5 mm и размери 30 х 30 cm. Все пак корковите облицовки имат преди всичко силно впечатляващ, неповторим декоративен ефект, като в допълнение подобряват и топлоизолацията на помещението.

Уплътняване на прозорци и врати
Значителен източник на топлинни загуби са неплътностите между крилата на прозорците и касите. През тях в помещението се инфилтрира студен външен въздух, а топлият се губи навън. Ако прозорците ви са модерни, изработени от многопластова дървесина, пластмаса или алуминий и със стъклопакет, забравете за проблема. При тях уплътнението е доведено до съвършенство и може да се приеме, че помещението е затворено едва ли не херметично. За съжаление обаче, все още много хора живеят в жилища, строени преди десетина и повече години, а дограмата „вятър я вее” – и в преносния и в прекия смисъл. Особено нескопосани са прозорците с т.нар. „слепена конструкция”, при които трудно може да се говори за някакво уплътнение. Ето защо операцията за уплътняване на прозорците по метода „направи сам” е направо задължителна в подготовката за зимния сезон.
За целта се използват специални уплътнители, които се залепват по продължение на вътрешните фалцове на рамката на прозореца. Всички уплътнителни ленти са самозалепващи, произведени от порест каучук или дунапрен. Те се различават още по широчина, височина и форма на напречното сечение. Тук са показани два вида уплътнители от порест каучук:
* С профил, който наподобява объл тънкостенен маркуч (Р-образен профил). Широчината на лентата е 9 mm и се предлага в два варианта за уплътняване на пролуки с широчини до 2,5 и до 4,5 mm.
* С Е-образен профил, предназначен за уплътняване на фуги с широчина от 2 до 3,5 mm.
Изборът на уплътнителната лента зависи от състоянието и конструкцията на прозорците, като широчината ґ трябва да се съобрази с широчината на фалца на рамката. За да залепне добре лентата, основата предварително трябва да се почисти от парченцата лющеща се боя, от прах и други замърсявания. Ако предстои боядисване на прозорците, това трябва да се направи по-напред, защото зацапването на уплътнителните ленти с боя ги поврежда и те няма да уплътняват ефикасно.
При необходимост евентуално образувалите се фуги между касата на прозореца и стената се уплътняват със силиконова паста или пенополиуретанова пяна. Изборът на такива материали е много голям и само трябва да се прочетат указанията върху опаковките им, за да се избере най-подходящият.
Освен прозорците от уплътняване се нуждаят и вратите, особено входните. Тук също се използват уплътнителни ленти както при прозорците. Допълнителен проблем създава уплътняването на пролуката под вътрешни врати, при които няма прагове. В зависимост от температурната разлика в съседни помещения под вратата често преминава въздушен поток, който се усеща особено от босите крака като неприятно студено течение – при това и нездравословно.
Проблемът е, хем, пролуката да бъде затворена, хем, вратата да може свободно да се движи и да преминава без задиране над килима.
Съществуват различни приспособления за уплътняване на тази пролука, някои от които с доста сложна конструкция. Тук показваме едно от най-простите, най-евтини и същевременно достатъчно ефективни решения – лента, наподобяваща гъста четка, която се залепва по продължение на долния кант на вратата, така че космите да опират в пода. Те лесно се огъват не пречат при движение на вратата и същевременно в голяма степен спират циркулацията на въздуха под нея. Уплътнителят има дължина 93 cm и е подходящ за външни врати, а за стандартните вътрешни врати със строителна широчина 80 cm (широчина на платното 73 cm) съответно се прерязва.

Изолиране на тръбопроводи
Освен за стените и прозорците, необходимо е да се погрижим за топлоизолация на откритите тръбопроводи. При ново строителство и по-голям ремонт е необходимо да се изолират всички тръбопроводи, независимо дали преминават през специална шахта или са зазидани в стените. Това задължително се прави за всички тръби, по които тече топла вода, а горещо се препоръчва изолирането и на тръбопроводите за студена вода. За тази цел се продават специални изолационни маркучи от дунапрен с вътрешен диаметър, съответстващ на диаметрите на използваните за водопроводната и други инсталации тръби. При ново строителство изолиращите маркучи се нахлузват върху металните тръби, като на снимките е показано изрязването на изолационния маркуч при колена и Т-образни разклонения. При изолиране на съществуващ тръбопровод маркучите се разцепват надлъжно, поставят се върху тръбите и след това се залепват с контактно лепило.
Такава изолация е преди всичко ефективна за намаляване на топлинните загуби при тръбопроводи за топла вода. Нейното поставяне се препоръчва и при тръбопроводи за студена вода поради две причини:
* Силно намалява отделяния от тръбите шум при протичане на водата и особено при възникване на кавитация в някой кран, когато шумът се чува ясно по продължение на целия тръбопровод.
* Топлоизолацията предпазва водопровода от замръзване при кратковременно спадане на околната температура под нулата. При продължителни отрицателни температури изолацията не предоставя достатъчна защита и трябва да се прибегне до монтиране на електрическо отопление на тръбопровода, комбинирано с добра топлоизолация.
Дотук разгледахме няколко възможни решения за бързо, без големи разходи и строителни дейности подобряване на топлоизолацията и намаляване на разходите за отопление.
Кардиналното решаване на проблема обаче изисква изграждане на ефективна топлоизолация, осигуряваща постигане при външните стени на коефициент на топлопреминаване U = 0,5 W/m²K (БР От 2010 г. Наредба № 7 е променена и този коефициент вече е 0,35 W/m²K. За тази цел сградата трябва да бъде облицована с подходящо оразмерена, конструирана и изпълнена топлоизолация при средна дебелина на изолацията 8-9 cm виж тук .


Admin Oct 4 '14

Н.с. II ст. инж. Детелин Спасов, „Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност“
Инж. Васил Манолов, ИТОНГ България ЕООД, „Строителство и приложна техника“

При проектирането на строителни конструкции и елементи се вземат предвид изискванията на различни нормативни документи. Техните предписания са свързани с осигуряване на безопасността, здравето и комфорта на живот на обитаващите помещенията. Огнеустойчивостта на сградите е един от водещите критерии, имащи отношение към сигурността на нейните обитатели и тяхното имущество.
Основният нормативен документ, регламентиращ изискванията, засягащи пожарната безопасност, е Наредба № 2 за Противопожарните строително-технически норми (обнародвана в ДВ, бр. 58 от 1987 г., актуализирана в ДВ, бр. 33 от 1994 г.). В нея сградите и съоръженията се разделят на пет степени по пожароустойчивост. Съгласно Наредба №2 границата на огнеустойчивост на основните конструктивни елементи и групи на горимост на строителните материалите и изделия, се определят в нотифицирани лаборатории по БДС.
В Изпитвателения център по пожарна и аварийна безопасност към Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност (НПИПАБ) при МВР бяха проведени изпитвания за определяне границата на огнеустойчивост на фрагменти от стени YTONG и на облицовани с блокчета YTONG стоманени колони. При изпитванията бяха спазени изискванията на действащия национален стандарт БДС 6316-81. Според него границата на огнеустойчивост е интервалът от време от началото на изпитването до настъпване на определено гранично състояние, при стандартно пожарно изпитване.
Граничните състояния съответно са:
* Загуба на носеща способност (R) (за колони и стени): разрушаване на изпитвания образец; достигане на деформации и скорост на нарастването им над допустимите; достигане на критичната за материала температура.
* По топлоизолираща способност (I) (за стени): превишаване на средната температура на ненагряваната повърхност със 160 °С спрямо началната температура на образеца; превишаване на температурата на коя и да е точка от не нагряваната повърхност със 190 °С спрямо началната температура в тази точка преди изпитването; достигане на температура от 220 °С в коя и да е точка от не нагряваната повърхност независимо от началната температура преди изпитването.
* По непроницаемост (E) (за стени): образуване на пукнатини или отвори, през които преминават пламъци или продукти на горенето, способни да разпространят огъня.
Облицовка на стоманени колони с газобетонни блокчета YTONG – гаранция за отлична огнезащита
При проектиране на строителните обекти, най-често използваните стоманени колони имат сечение 2Т, кухи правоъгълни, кухи кръгли и др. Основната характеристика е тяхната товароносимост.
Повишената околна температура, причинена от възникването на пожар, бързо намалява механичната якост на елементите поради добрата топлопроводимост на стоманата. Така се стига до момента на изравняване на силите на натоварване и механичната якост при определена температура, след което конструкцията се разрушава. Тази температура се нарича критична температура на строителния елемент (температура на разрушаване). Критичната температура зависи от вида на профила, марката на стоманата, коефициента на натоварване, начина и времето за нагряване, вида на подпиране (ограничаване на разширението) и други фактори.
За да се удължи времето до достигане на „граничната температура” при определен стоманен строителен елемент, се предприемат действия за облицоването им с термоизолационни материали, които да забавят тяхното загряване. Защитата се извършва по различни начини, например показаните на фиг. 1 и фиг. 2.
За характеризиране на топлинното поведение на строителните елементи е въведена зависимостта „фактор на масивност” на сечението. Това е отношението на нагряваната повърхност на елемента, отнесена към обема на нагряваната стомана (S/V), изразена в mˉ¹. Така се стига до един ред от профилни стоманени елементи, с фактори на масивност от 30 mˉ¹ до 380 mˉ¹. Факторът на масивност влияе единствено върху скоростта на нагряването на стоманата. Времена на огнеустойчивост над 30 min могат да бъдат постигнати само с много масивни профили.
Добрите топлоизолационни качества на газобетонните блокчета YTONG ги правят изключително подходящи за огнезащитна облицовка на стоманени колони. Целта на проведените изпитвания на колони бе да се получат резултати, апроксимацията на които да даде възможност да се покрие възможно най-голям диапазон от фактори на масивност за 2Т и правоъгълни кухи сечения. За целта бяха подготвени образци с показаните в табл. 1 видове сечения и фактори на масивност.
Защитата на стоманените колони е изградена от газобетонни блокчета с клас по обемна маса D=500 кg/m³, клас по якост 2,5 МРа, коефициент на топлопроводимост на зида е 0,16 W/m.K и дебелина 75 mm. Фугата между отделните блокчета е стандартна, запълнена с лепило на циментова основа с якост на натиск > 10 МРа и с дебелина на слоя от 1 mm до 3 mm. Между външните габарити на стоманените колони и зидарията е оставена въздушна междина от 15 mm ± 5 mm (по конструктивни съображения) за разделяне на носещите колони от неносещата зидария и за поемане на евентуални хоризонтални деформации и технологични отклонения на стоманените колони по време на експлоатацията им.

Резултати:
По време на изпитванията не настъпи нарушаване на целостта на огнезащитата от YTONG, падане на части от нея и други специфични явления. Получените граници на огнеустойчивост са представени в табл. 2.
Изменението на дебелините на използваните за защита блокчета YTONG оказва съществено значение върху границата на огнеустойчивост. Направената апроксимация на резултатите от проведените изпитвания дава възможност да се прогнозират различните граници на огнеустойчивост за критични температури за строителните елементи, като в табл. 1 са дадени резултатите за Ткр = 500 °С. Има се предвид, че се изменя само дебелината на защитните блокчета, като останалите характеристики остават същите.
Изискванията за огнеустойчивост на сградите са регламентирани от необходимостта за осигуряване на време за евакуация на хората и имуществото, възпрепятстване разпространението на огъня в съседни сектори от сградата и пожарогасителната дейност на органите на НСПАБ. Важна предпоставка за огнезащитата е тя да е евтина, достъпна, с нея да се работи лесно и просто, да изисква минимални грижи за поддръжка и да изпълнява своите функции при специфичните за пожар въздействия. Последните изпитвания, направени през лятото на 2002 г. в Изпитвателния институт към НПИПАБ при МВР доказаха, че блокчетата YTONG притежават всички необходими качества да изпълняват тази роля.
Блокчетата YTONG са негорим строителен материал с отлични огнезащитни свойства. Те са подходящи за изпълнение на:
* Брандмауери.
* Пожарозащитни стени.
* Стени в пожарозащитни преддверия.
* Противопожарни облицовки на стоманени колони.

Admin Oct 4 '14
Модерните смесителни батерии имат една ръкохватка, с която едновременно се регулират температурата на водата и нейният дебит от максимален до пълното й спиране. Тези батерии са несъмнено по-удобни за ползване, отколкото обикновените, които имат два спирателни крана – поотделно за топлата и студената вода. Освен това икономисват и вода, защото, веднъж регулирано, съотношението топла към студена вода се запазва, а не трябва при всяко пускане на водата да се регулира наново. Смесителните батерии с една ръкохватка имат и друго голямо предимство – те са дълготрайни, практически не се износват и много трудно дефектират. Не случайно производителите им дават от три до пет години гаранция, а мнозина ги смятат даже и за вечни.
На този свят обаче вечни неща няма и не е изключено след време смесителната батерия да прояви типичните за обикновените й посестрими капризи, като при напълно затворено положение от чучура й започне да се процежда капка по капка вода. Това може да се дължи на отлагане на варовик или на прокъсване на някой от уплътнителните пръстени, особено ако сте допуснали през зимата водата в тръбопровода да замръзне. Понеже тези батерии са доста по-скъпи от обикновените, напълно си заслужава да се заемете с ремонта. Конструкцията на батериите с една ръкохватка се различава напълно от обикновените добре познати от години батерии с кръгла кегла и уплътнител, който се купува готов или се изрязва от парче гума или гьон.
Смесителната батерия се състои от метално тяло с чучур, регулираща притока на водата глава и ръкохватка. Възможностите за ремонт са две. По-радикалната е да се смени цялата глава с нова. Такава глава струва между 12-16 лв., което е около четири пъти по-малко от цената на цялата батерия. По-евтиният вариант е да се сменят само каучуковите уплътнителни пръстени. Проблемът е, че трябва да разполагате с оригинални за дадената батерия резервни части – глава, напълно еднаква с тази, която заменяте, или комплект уплътнителни пръстени. Следователно, когато купувате нова смесителна батерия, би трябвало да преценявате не само нейната цена и външен вид, но и вероятността след време да намерите резервни части. Българското производство в случая има, очевидно, предимство.
За да ремонтирате батерията, първо трябва да я разглобите – нещо, което може да затрудни незапознатите с устройството й. Първата задача е да се демонтира ръкохватката (сн. 1). За тази цел трябва да се извади декоративното капаче (сн. 2), което прикрива отвора за достъп до застопоряващия ръкохватката винт. Тя е плътно набита върху подвижния накрайник на главата, който най-често има квадратно напречно сечение, и е фиксирана към него с винтче. Винтчето е с вътрешен шестостен и за развиването му е необходима специална отвертка (сн. 3). След като винтчето се отвие, дръжката се издърпва нагоре. След това на ръка се отвива декоративната гайка (сн. 4) и така се открива достъп до главата (сн. 5). За да се извади с раздвижен ключ трябва да се отвие месинговата гайка (сн. 6), която я притиска в тялото на батерията.
Главата се изважда (сн. 7) и внимателно се разглобява, като се запомня точното местоположение на отделните ґ части (сн. 8). Вероятността някой от керамичните елементи да е повреден е минимална. Същото може да се каже и за тънките силиконови шайби, които уплътняват въртящите се един спрямо друг елементи. Слабото място са каучуковите уплътнителни пръстени, които се виждат ясно на снимките. Уплътнителите на сн. 10 и 11 имат обло напречно сечение и са поставени в дълбоки легла, поради което вероятността от повреждане е малка. Очевидно, слабото място на главата са трите пръстена с цилиндрична форма, уплътняващи съединението между регулиращите притока на водата керамични елементи и пластмасовия елемент с отвори за трите водни потока (сн. 12). Ясно се вижда, че единият пръстен е разкъсан и това е причинило прокапване на батерията. Ако намерите резервен комплект уплътнителни пръстени, ремонтът ще ви излезе около левче.
След като се подменят уплътнителните пръстени, елементите на главата се сглобяват по обратния ред. Преди главата да се постави и притегне на мястото си, е добре да се огледат и почистят седлата на двата отвора в тялото на батерията (сн. 13). Ако те са надрани или по тях има грапавини от отложен варовик, трябва внимателно да се шлифоват.


Admin Oct 4 '14
Pages: « 1 2 3 4 5 ... » »»