Loading...
en

User blogs

Tag search results for: "енергоефективни системи"

Коминът е основен компонент на всяка отоплителна система, който трябва да осигурява високи нива на енергийна ефективност и пожаробезопаснот. Подложен е на много тежки натоварвания, вследствие предназначението си, което изискава да бъде стабилен и сигурен при високи температури, както и да спира разпространението на огъня от един етаж на друг, в случай на пожар. Ето защо коминните системи Schiedel се изпитват при температура 1 200˚ С и отговарят на всички европейски и световни изисквания за пожаробезопасност: STAS 6793-86; P 118-99; EN 13063.

Коминните системи Schiedel осигуряват безопасност, комфорт и независимост на своите клиенти и дават възможност за пожаробезопасно и енергийно-ефективно строителство и отопление.

30 години гаранция – Качеството дава повече!

  • 4